טפסים והנחיות לבדיקה טכנית משפטית - מודולים חדשים בסביבה מתוקשבת

ריכוז טפסים לבדיקה טכנית/ מש​פטית - מודול/ים חדשים בסביבה מתוקשבת
טפסים למילוי היצרן​
טפסים להגשת מודול/ים חדשים בסביבה שנוספו לאחר קבלת אישור משרד החינוך

טופס בקשה להערכת מודול/ים חדשים בסביבה שנוספו לאחר קבלת אישור משרד החינוך - לחצו כאן​
טופס הצ​הרה בנושא עמידה בתקנים לחצו כאן
נהלים והנחיות
נוהל אישור
נוהל אישור למוצר טכנולוגי/דיגיטלי עם תוכן לחצו כאן​
נוהל אישור למוצר טכנולוגי/דיגיטלי ללא תוכן - לחצו כאן​

נוהל בדיקה
נוהל בדיקת מוצר טכנולוגי/דיגיטלי עם תוכן - לחצו כאן​
נוהל בדיקת מוצר טכנולוגי/דיגיטלי ללא תוכן - לחצו כאן​​

הנחיות לבדיקת חוסן אפליקטיבית באמצעות חוות הדעת - לחצו כאן​​​
*יש להתארח בחוות הדעת ולשלוח הזמנה לבדיקה בתשלום. בזק בינלאומי יבצעו את הבדיקה בתיאום עם הספק עד לסיומה.​

תעריף בדיקות מוצרים טכנולוגיים - לחצו כאן
הנחיות בנושא ביצוע סקר נגישות - לחצו כאן ​
טופס בדיקת​ נ​גישות אתרי אינטרנ​ט​​ - לחצו כאן​
 ​​​
תאריך עדכון: 31/01/2019
 ​
​​​​​​​