טפסים והנחיות לבדיקה טכנית/משפטית לפורטל בית ספרי

ריכוז טפסים לבדיקה טכנית/ משפטית - פורטל בית ספרי

טפסים למילוי היצרן​
טפסים להגשת סביבה חדשה לבדיקה
טופס פרטי ספק חדש - לחצו כ​אן
טופס הצהרה לגבי עמידה בסטנדרטים בין לאומיים בשימוש בתוכניות מקוריות -לחצו כאן​
טופס מילוי פרטים לבדיקת אבטחת מידע - לחצו כאן
טופס הצהרה בנושא עמידה בתקנים - לחצו כאן​
טופס בדיקת תאימות למוצרים דיגיטליים - לחצו כאן
טופס לבדיקת תנאי שימוש ופרטיות - לחצו כאן
טופס בקשה להערכת פורטל בית ספרי - לחץ כאן
טופס הצהרת יצרן בנושא נגישות - לחצו כאן
טופס הצהרת בנושא מודרציה - לחצו כאן
 
טופס להארכת תוקף אישור
טופס בקשה לחידוש תוקף אישור מוצר דיגיטלי להפצה במוסדות חינוך לחצו כאן
טופס למילוי גורם משפטי מוסמך מטעם היצרן​ טופס התחייבות ספק כתנאי סף מינימלי - לחץ כאן​
נהלים והנחיות
נוהל אישור:
נוהל אישור למוצר טכנולוגי/דיגיטלי ללא תוכן - לחצו כאן​

נוהל בדיקה:
נוהל בדיקת מוצר טכנולוגי/דיגיטלי ללא תוכן לחצו כאן​​

הנחיות לבדיקת חוסן אפליקטיבית באמצעות חוות הדעת - לחצו כאן​​​
*יש להתארח בחוות הדעת ולשלוח הזמנה לבדיקה בתשלום. בזק בינלאומי יבצעו את הבדיקה בתיאום עם הספק עד לסיומה.​

תעריף בדיקות מוצרים טכנולוגיים - לחצו כאן
שירות RSS - מנב"סנט - מערכת שעות בית ספרית - חשיפת פרטי שיעור​ - לחצו כאן​
הנחיות בנושא ביצוע סקר נגישות - לחצו כאן ​
טופס בדיקת נגישות אתרי אינטרנט​​ - לחצו כאן​
תקנים
דוחות בדיקה (למילוי המעריך) ​דוח לדוגמה - פורטל בית ספרי​
דוח בדיקת נגישות
אישור לדוגמה אישור להפצת סביבה טכנולוגית לחינוך
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 31/03/2020
 ​
​​​​​​​