טפסים והנחיות לבדיקה טכנית/משפטית - התקנים פיזיים


ריכוז טפסים לבדיקה טכנית/ משפטית - התקנים פיזיים

טפסים למילוי היצרן​
טפסים להגשת סביבה חדשה לבדיקה
טופס פרטי ספק חדש - לחצו כאן​
טופס בקשה להערכת התקנים פיזיים - לח​צו כאן​
 
טופס להארכת תוקף אישור
טופס בקשה לחידוש תוקף אישור מוצר דיגיטלי להפצה במוסדות חינוך לחצו כאן
נהלים והנחיות
נוהל אישור
נוהל אישור למוצר טכנולוגי/דיגיטלי עם תוכן - לחצו כאן​
נוהל אישור למוצר טכנולוגי/דיגיטלי ללא תוכן לחצו כאן​

נוהל בדיקה
נוהל בדיקת מוצר טכנולוגי/דיגיטלי עם תוכן - לחצו כאן​
נוהל בדיקת מוצר טכנולוגי/דיגיטלי ללא תוכן - לחצו כאן​​


הנחיות לבדיקת חוסן אפליקטיבית באמצעות חוות הדעת - לחצו כאן​​​
*יש להתארח בחוות הדעת ולשלוח הזמנה לבדיקה בתשלום. בזק בינלאומי יבצעו את הבדיקה בתיאום עם הספק עד לסיומה.​

תעריף בדיקות מוצרים טכנולוגיים - לחצו כאן
הנחיות בנושא ביצוע סקר נגישות - לחצו כאן ​
טופס בדיקת נגישות אתרי אינטרנט​​ - לחצו כאן​
תקנים
תקן​ טכנולוגי להתקנים פיזיים
דוחות בדיקה (למילוי המעריך) דוח לדוגמה - התקנים פיזיים​
דוח בדיקת נגישות
​אישור לדוגמה דוגמה לאישור להתקן פיזי​

 ​​​​

תאריך עדכון: 21/02/2019
 ​
​​​​​​​