טפסים והנחיות לבדיקה טכנית/מש​פטית לתוכנה/לומדה

ריכוז טפסים לבדיקה טכנית/ משפטית - תוכנה/לומדה

טפסים למילוי היצרן​
טפסים להגשת סביבה חדשה לבדיקה
טופס פרטי ספק חדש - לחצו כאן​
טופס הצהרה לגבי עמידה בסטנדרטים בין לאומיים בשימוש בתוכניות מקוריות - לחצו כאן
טופס מילוי פרטים לבדיקת אבטחת מידע לחצו כאן
טופס בקשה להערכת תוכנה/לומדה - לחצו כ​אן​
טופס הצהרה בנושא עמידה בתקנים לחצו כאן
טופס בדיקת תאימות למוצרים דיגיטליים לחצו כאן
טופס לבדיקת תנאי שימוש ופרטיות לחצו כאן
טופס הצהרת יצרן בנושא נגישות - לחצו כאן
 
טופס להארכת תוקף אישור
טופס בקשה לחידוש תוקף אישור מוצר דיגיטלי להפצה במוסדות חינוך לחצו כאן
טופס למילוי גורם משפטי מוסמך מטעם היצרן טופס התחייבות ספק כתנאי סף מינימלי - לחץ כאן​
נהלים והנחיות
נוהל אישור
נוהל אישור למוצר טכנולוגי/דיגיטלי עם תוכן - לחצו כאן​
נוהל אישור למוצר טכנולוגי/דיגיטלי ללא תוכן לחצו כאן​

נוהל בדיקה
נוהל בדיקת מוצר טכנולוגי/דיגיטלי עם תוכן - לחצו כאן​
נוהל בדיקת מוצר טכנולוגי/דיגיטלי ללא תוכן לחצו כאן​​


הנחיות לבדיקת חוסן אפליקטיבית באמצעות חוות הדעת - לחצו כאן​​​
*יש להתארח בחוות הדעת ולשלוח הזמנה לבדיקה בתשלום. בזק בינלאומי יבצעו את הבדיקה בתיאום עם הספק עד לסיומה.​

תעריף בדיקות מוצרים טכנולוגיים - לחצו כאן
הנחיות בנושא ביצוע סקר נגישות - לחצו כאן ​
טופס בדיקת נגישות אתרי אינטרנט​​ - לחצו כאן​
תקנים
דוחות בדיקה (למילוי המעריך) דוח לדוגמה - תוכנה/לומדה​
דוח בדיקת נגישות
​אישורים לדוגמה דוגמה לאישור תוכנה/לומדה עם תוכן
​דוגמה לאישור תוכנה/לומדה ללא תוכן
 
​​​​​
תאריך עדכון: 21/02/2019
 ​
​​​​​​​