טפסים והנחיות לבדיקה משפטית/טכנית לספרים דיגיטליים


ריכוז טפסים לבדיקה טכנית/ משפטית לספרים דיגיטליים

טפסים למילוי היצרן​

טפסים לספקים חדשים
טופס פרטי ספק חדש - לחצו כאן

טופס בקשה לספרים דיגיטליים ב​רמה בסיסית -  לח​צו כאן
טופס בקשה לספרים דיגיטליים ברמה מתקדמת לחצו כאן​​
טופס הצהרת יצרן בנוגע לקובץ מקור חי - לחצו כאן​
​​טופס מילוי פרטים לבדיק​ת אבטחת מידע - לחצו כאן​
טופס הצהרה בנושא עמידה בתקנים - לחצו כאן​
טופס לבדיקת תנאי שימוש ופרטיות - לחצו כאן​

טופס למילוי גורם משפטי מוסמך מטעם היצרן

התחי​יבות ספק בבדיקת תוכן מקוון - לחצו כאן

טופס להארכת תוקף אישור

טופס בקשה לחידוש תוקף אישור מוצר דיגיטלי להפצה במוסדות חינו​ך - לחצו כאן​​

טפסים למילוי  המו"ל ​

נוסח לייפוי כוח עבור גוף המגיש בקשה לבדיקה טכנולוגית של ספר לימוד דיגיטלי, כאשר הספר לא בבעלותו לחצו כאן

נוסח לייפוי כוח עבור גוף המגיש בקשה לבדיקה טכנולוגית של ספר לימוד דיגיטלי, כאשר הספר לא בבעלותו ומדובר ביותר ממו"ל לחצו כאן

נהלים​ והנחיות
נוהל אישור
נוהל אישור לחומרי למידה דיגיטליים לספר דיגיטלי - לחצו כאן​

נוהל בדיקה

נוהל בדיקת ספרי לימוד דיגיטליים לחצו כאן


הנחיות לבדיקת חוסן אפליקטיבית באמצעות חוות הדעת - לחצו כאן​
*יש להתארח בחוות הדעת ולשלוח הזמנה לבדיקה בתשלום. בזק בינלאומי יבצעו את הבדיקה בתיאום עם הספק עד לסיומה.

תעריף בדיקות מוצרים טכנולוגיים - לחצו כאן
הנחיות בנושא ביצוע סקר נגישות - לחצו כאן
טופס בדיקת נגישות אתרי אינטרנט - לחצו כאן

תקנים תקן לרמה מתקדמת (מחליף את תקן ב' ותקן ג')​ 
קבלת אישור טכנולוגי כללי לספק פלטפורמה של ספרים דיגיטליים​ קבלת אישור טכנולוגי כללי לספק פלטפורמה של ספרי לימוד דיגיטליים - לחצו ​כאן
דוחות בדיקה (למילוי המעריך)
אישורים לדוגמה דוגמה לאישור ספר לימוד דיגיטלי

​​​​​​​​
תאריך עדכון: 21/02/2019
 ​
​​​​​​​