טפסים והנחיות לבדיקה טכנית/משפטית - אפליקציה (יישומון​)

ריכוז טפסים לבדיקה טכנית/ משפטית - אפליקציה (יישומון​)

טפסים למילוי היצרן​
טפסים להגשת סביבה חדשה לבדיקה
טופס פרטי ספק חדש - לחצו כאן​
טופס הצהרה לגבי עמידה בסטנדרטים בין לאומיים בשימוש בתוכניות מקוריות - לחצו כאן
טופס מילוי פרטים לבדיקת אבטחת מידע - לחצו כאן​
טופס בקשה להערכת אפליקציה - לחצו כאן​
טופס הצהרה בנושא עמידה בתקנים לחצו כאן
טופס בדיקת תאימות למוצרים דיגיטליים - לחצו כאן
טופס לבדיקת תנאי שימוש ופרטיות - לחצו כאן
טופס הצהרת יצרן בנושא נגישות - לחצו כאן
 
טופס להארכת תוקף אישור
טופס בקשה לחידוש תוקף אישור מוצר דיגיטלי להפצה במוסדות חינוך לחצו כאן
טופס למילוי גורם משפטי מוסמך מטעם היצרן טופס התחייבות ספק כתנאי סף מינימלי - לחץ כאן​
נהלים והנחיות
נוהל אישור
נוהל אישור למוצר טכנולוגי/דיגיטלי עם תוכן - לחצו כאן​
נוהל אישור למוצר טכנולוגי/דיגיטלי ללא תוכן - לחצו כאן​

נוהל בדיקה
נוהל בדיקת מוצר טכנולוגי/דיגיטלי עם תוכן - לחצו כאן​
נוהל בדיקת מוצר טכנולוגי/דיגיטלי ללא תוכן לחצו כאן​​


הנחיות לבדיקת חוסן אפליקטיבית באמצעות חוות הדעת - לחצו כאן​​​
*יש להתארח בחוות הדעת ולשלוח הזמנה לבדיקה בתשלום. בזק בינלאומי יבצעו את הבדיקה בתיאום עם הספק עד לסיומה.​

תעריף בדיקות מוצרים טכנולוגיים - לחצו כאן
הנחיות בנושא ביצוע סקר נגישות - לחצו כאן ​
טופס בדיק​ת נגישות אתרי אינטרנט​​ - לחצו כאן​
תקנים
דוחות בדיקה (למילוי המעריך) דוח לדוגמה - אפליקציה (יישומון)
דוח בדיקת נגישות
​אישור לדוגמה ​דוגמה לאישור אפליקציה
 
​​​​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 21/02/2019
 ​
​​​​​​​