טפסים והנחיות לבדיקה טכנית/משפטית למערכת לניהול פדגוגי

ריכוז טפסים לבדיקה טכנית/ משפטית - מערכת לניהול פדגוגי
 
טפסים למילוי היצרן​
טפסים להגשת סביבה חדשה לבדיקה​
טופס פרטי ספק חדש - לחצו כאן
טופס הצהרה לגבי עמידה בסטנדרטים בין לאומיים בשימוש בתוכניות מקוריות - לחצו כאן
טופס מילוי פרטים לבדיקת אבטחת מידע - לחצו כאן​
טופס בקשה להערכת סביבת לניהול פדגוגי - לחצו כאן​
טופס הצהרה בנושא עמידה בתקנים - לחצו כאן
טופס בדיקת תאימות למוצרים דיגיטליים - לחצו כאן
טופס לבדיקת תנאי שימוש ופרטיות - לחצו כאן
טופס הצהרת יצרן בנושא נגישות - לחצו כאן
 
טופס להארכת תוקף אישור
טופס בקשה לחידוש תוקף אישור מוצר דיגיטלי להפצה במוסדות חינוך לחצו כאן
טופס למילוי גורם משפטי מוסמך מטעם היצרן​ טופס התחייבות ספק כתנאי סף מינימלי - לחץ כאן​
נהלים והנחיות
נוהל אישור
נוהל אישור למוצר טכנולוגי/דיגיטלי ללא תוכן - לחצו כאן​

נוהל בדיקה
נוהל בדיקת מוצר טכנולוגי/דיגיטלי ללא תוכן לחצו כאן​​​

הנחיות לבדיקת חוסן אפליקטיבית באמצעות חוות הדעת - לחצו כאן​​​​
*יש להתארח בחוות הדעת ולשלוח הזמנה לבדיקה בתשלום. בזק בינלאומי יבצעו את הבדיקה בתיאום עם הספק עד לסיומה.​

תעריף בדיקות מוצרים טכנולוגיים - לחצו כאן
הנחיות בנושא ביצוע סקר נגישות - לחצו כאן ​
טופס בדיקת נגישות אתרי אינטרנט​​ - לחצו כאן​
דגשים: יישומי הליבה הינם בהתאם למסמך המנב"סנט ותוכנות משלימות הסדרת השימוש 
לשאלות בנושא פנו לטל ספיר בדוא"ל talsa@education.gov.il
התממשקות למנב"סנט ניהול קבוצות ומערכת שעות קבועה במנב"סנט
יצוא נתונים ממערכת מנב''סנט לבניית מערכת השעות
טופס אישור בית ספר לקבלת/העברת נתונים מהמנב"ס/נט לספק מאושר​
תקנים
דוחות בדיקה (למילוי המעריך)
אישור לדוגמה​​ דוגמה לאישור סביבה לניהול פדגוגי​​
 
​​​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 21/02/2019
 ​
​​​​​​​