טפסים והנחיות לבדיקה טכנית/משפטית לתוכנה לניהול פדגוגי / תוכנה לניהול שעות ועובדי הוראה

ריכוז טפסים לבדיקה טכנית/ משפטית - תוכנה לניהול פדגוגי / תוכנה לניהול שעות ועובדי הוראה
 
טפסים למילוי היצרן​
טפסים להגשת תוכנה חדשה לבדיקה​
טופס בקשה להערכת תוכנה לניהול פדגוגי - לחצו כאן​
טופס בקשה להערכת תוכנה לניהול שעות ועו"ה – לחצו כאן​
טופס הצהרת יצרן בנושא נגישות - לחצו כאן

טופס למילוי גורם משפטי מוסמך מטעם היצרן​ טופס התחייבות ספק כתנאי סף מינימלי - לחץ כאן​
טופס להארכת תוקף אישור​ טופס בקשה לחידוש תוקף אישור מוצר דיגיטלי להפצה במוסדות חינוך לחצו כאן
נהלים והנחיות
נוהל אישור
נוהל אישור למוצר טכנולוגי/דיגיטלי ללא תוכן - לחצו כאן​

נוהל בדיקה
נוהל בדיקת מוצר טכנולוגי/דיגיטלי ללא תוכן לחצו כאן​​​

הנחיות לבדיקת חוסן אפליקטיבית באמצעות חוות הדעת - לחצו כאן​​​​
*יש להתארח בחוות הדעת ולשלוח הזמנה לבדיקה בתשלום. בזק בינלאומי יבצעו את הבדיקה בתיאום עם הספק עד לסיומה.​

תעריף בדיקות מוצרים טכנולוגיים - לחצו כאן
הנחיות בנושא ביצוע סקר נגישות - לחצו כאן ​
טופס בדיקת נגישות אתרי אינטרנט​​ - לחצו כאן​
דגשים: יישומי הליבה הינם בהתאם למסמך המנב"סנט ותוכנות משלימות הסדרת השימוש 
לשאלות בנושא פנו לטל ספיר בדוא"ל talsa@education.gov.il
התממשקות למנב"סנט ניהול קבוצות ומערכת שעות קבועה במנב"סנט
יצוא נתונים ממערכת מנב''סנט לבניית מערכת השעות
טופס אישור בית ספר לקבלת/העברת נתונים מהמנב"ס/נט לספק מאושר​
תקנים
דוחות בדיקה (למילוי המעריך)
אישור לדוגמה​​ דוגמה לאישור סביבה לניהול פדגוגי​​
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 07/02/2021
 ​
​​​​​​​