טפסים והנחיות לבדיקה משפטית/טכנית לתוכנת ניהול מטה בית הספר (מזכירות) / תוכנה כספית

 
ריכוז טפסים לבדיקה טכנית/ משפטית - לתוכנת ניהול מטה בית הספר (מזכירות) / תוכנה כספית

טפסים למילוי היצרן​​
טפסים להגשת סביבה חדשה לבדיקה
טופס פרטי ספק חדש - לחצו כאן
​טופס בקשה להערכת תוכנת ניהול מטה בית הספר (מזכירות) - לחצו כאן
טופס בקשה להערכת תוכנה כספית – לחצו כאן​
 *דגש: יישומי הליבה הינם בהתאם למסמך המנב"סנט ותוכנות משלימות הסדרת השימוש
 
טופס הצהרה לגבי עמידה בסטנדרטים בין לאומיים בשימוש בתוכניות מקוריות - לחצו כאן
טופס מילוי פרטים לבדיקת אבטחת מידע  - לחצו כאן​
טופס הצהרה בנושא עמידה בתקנים - לחצו ​כאן
טופס בדיקת תאימות למוצרים דיגיטליים - לחצו כאן
טופס לבדיקת תנאי שימוש ופרטיות - לחצו כאן
טופס הצהרת יצרן בנושא נגישות - לחצו כאן
 
טופס להארכת תוקף אישור
טופס בקשה לחידוש תוקף אישור מוצר דיגיטלי להפצה במוסדות חינוך - לחצו כאן
טופס למילוי רואה חשבון מוסמך מטעם היצרן​
טופס התחייבות ספק כתנאי סף מינימלי - לחץ כאן​​
נהלים​ והנחיות
נוהל אישור
נוהל אישור למוצר טכנולוגי/דיגיטלי ללא תוכן לחצו כאן​

נוהל בדיקה
נוהל בדיקת מוצר טכנולוגי/דיגיטלי ללא תוכן לחצו כאן​

הנחיות לבדיקת חוסן אפליקטיבית באמצעות חוות הדעת - לחצו כאן​​
*יש להתארח בחוות הדעת ולשלוח הזמנה לבדיקה בתשלום. בזק בינלאומי יבצעו את הבדיקה בתיאום עם הספק עד לסיומה.​

תעריף בדיקות מוצרים טכנולוגיים - לחצו כאן
הנחיות בנושא ביצוע סקר נגישות - לחצו כאן ​
טופס בדיקת נגישות אתרי אינטרנט​​ - לחצו כאן​
התממשקות למנב"סנט​​ ניהול קבוצות ומערכת שעות קבועה במנב"סנט
יצוא נתונים ממערכת מנב''סנט לבניית מערכת השעות
תקנים
דוחות בדיקה (למילוי המעריך) דוח לדוגמה - תוכנה לניהול מטה בית ספר (מזכירות)​​
דוח בדיקת נגישות
​אישור לדוגמה אישור להפצת תוכנת ניהול מטה בית ספר (מזכירות)​
 
​​​​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 21/02/2019
 ​
​​​​​​​