טפסים והנחיות לבדיקה משפטית/טכנית לסביבות מתוקשבות עם תוכן וללא תוכן

  
ריכוז טפסים לבדיקה טכנית/ משפטית לסביבות מתוקשבות עם תוכן וללא תוכן

טפסים למילוי היצרן​
טפסים להגשת סביבה חדשה לבדיקה
טופס פרטי ספק חדש - לחצו כאן
טופס הצהרה לגבי עמידה בסטנדרטים בין לאומיים בשימוש בתוכניות מקוריות - לחצו כאן​
טופס מילוי פרטים לבדיקת אבטחת מידע  - לחצו כאן​
טופס בקשה להערכת סביבה מתוקשבת עם תוכן וללא תוכן - לחצו כאן
טופס הצהרה בנושא עמידה בתקנים - לחצו כאן
טופס בדיקת תאימות למוצרים דיגיטליים - לחצו כאן
טופס לבדיקת תנאי שימוש ופרטיות - לחצו כאן 
טופס הצהרת יצרן בנושא נגישות - לחצו כאן
 
טופס להארכת תוקף אישור
טופס בקשה לחידוש תוקף אישור מוצר דיגיטלי להפצה במוסדות חינוך - לחצו כאן
טופס למילוי גורם משפטי מוסמך מטעם היצרן טופס התחייבות ספק כתנאי סף מינימלי - לחץ כאן​
נהלים והנחיות
נוהל אישור
נוהל אישור למוצר טכנולוגי/דיגיטלי עם תוכן - לחצו כאן​
נוהל אישור למוצר טכנולוגי/דיגיטלי ללא תוכן - לחצו כאן​

נוהל בדיקה
נוהל בדיקת מוצר טכנולוגי/דיגיטלי עם תוכן לחצו כאן​
נוהל בדיקת מוצר טכנולוגי/דיגיטלי ללא תוכן לחצו כאן​​​

הנחיות לבדיקת חוסן אפליקטיבית באמצעות חוות הדעת- לחצו כאן​​
*יש להתארח בחוות הדעת ולשלוח הזמנה לבדיקה בתשלום. בזק בינלאומי יבצעו את הבדיקה בתיאום עם הספק עד לסיומה.​

תעריף בדיקות מוצרים טכנולוגיים - לחצו כאן

הנחיות בנושא ביצוע סקר נגישות - לחצו כאן 

טופס בדיקת נגישות א​תרי אינטרנט​​ - לחצו כאן​
תקנים​​​
דוחות בדיקה (למילוי המעריך)

דוגמה לדוח - לסביבה מתוקשבות עם תוכן וללא תוכן​

דוח בדיקת נגישות

דוגמא לדו"ח בדיקות אבטחת מידע

אישורים לדוגמה
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 21/02/2019
 ​
​​​​​​​