תקנים והנחיות טכנולוגיות כלליות עבור ספקים וגופים מפתחים

אוסף תקנים והנחיות למימוש רמות טכנולוגיות שונות בפיתוח ספר לימוד דיגיטלי
 
 
 
 אוסף דרישות אבטחת מידע לספקי מוצרים חינוכיים טכנולוגיים.
 עמידה בתקנים היא תנאי סף לקבלת אישור ממשרד החינוך.
 על הספק לעמוד בדרישות אבטחת מידע
 של משרד החינוך כפי שיעודכנו מעת לעת.
עמידה בתקנים היא תנאי סף לקבלת אישור ממשרד החינוך.עמידה בתקנים היא תנאי סף לקבלת אישור ממשרד החינוך.  ​
מסמך זה מגדיר תקן לתאימות טכנולוגית אישורי הורים עבור 
פעילות חוץ בית ספרי. 
(גרסה 1.0 - 27.12.2018)להלן ​תקן טכנולוגי להתקנים פיזיים.הנחיות לבדיקת חוסן אפליקטיבית באמצעות חוות הדעת (גרסה 1.6  20.9.15)

במסגרת חוות הדעת ניתן שירות לספקים בתחום החינוך המאפשר ביצוע בדיקת חוסן אפליקטיבית. 
במסמך זה פירוט אודות הבדיקה, עלות השירות, איש הקשר ומידע נוסף.

 

תקן תנאי שימוש/פרטיות למוצרים טכנולוגיים בחינוך (גרסה 1.3, 04.09.2014)

תקן והנחיות לתנאי שימוש במוצרים טכנולוגיים חינוכיים המפורסמים על ידי הספקים והגופים המפתחים.

 


תקן נגישות למוצרים חינוכיים מתוקשבים מבוססי אינטרנט​ 
תקן לנושא נגישות מוצרים טכנולוגיים בחינוך. 
המסמך מגדיר דרישות סף לספקים המבקשים אישור, 
וכן הפניה לתקנות והנחיות הנדרשות לספקים מכוח החוק.
תקן טכנולוגי למערכות ניהול למידה (LMS)​ 
טיוטת תקן טכנולוגי למערכות ניהול למידה.​


תקן לשיתוף תוכני למידה ומערכות LMS – תלת"ל - מוקפא בשלב זה
התקינה לשיתוף תוכני למידה שפותחה על ידי משרד החינוך, מגדירה 
תקן לשיתוף ולהעברה של תוכן דיגיטלי חינוכי. 
התקינה מתייחסת לאריזה, תיוג, אחסון ואחזור של תוכני למידה.

 

 

אוסף תקנים והנחיות לפיתוח וניהול תכנים של
פורטל בית-ספרי ודרישות אבטחת מידע
 

 

תקן תוכנה כספית. גרסה מעודכנת לתאריך 7 בנובמבר 2018
 
תקן לתאימות (גרסה 1.2, 23.03.2015)
תקן לתאימות טכנולוגית למוצרים טכנולוגיים חינוכיים.
  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​
                > לרשימת הספקים​
​​
תאריך עדכון: 13/08/2019
 ​
​​​​​​​