תקנים והנחיות לפיתוח וניהול תכנים של פורטל בית-ספרי ודרישות אבטחת מידע עבור ספקים וגופים מפתחים

 
 
 אוסף מאפיינים טכניים ודרישות להפעלת פורטל בית ספרי.
 התקן מתייחס לנושאים של תאימות, ממשקים למערכות משרד החינוך,
 דוחות ובקרה, אבטחת מידע, רכיבים בפורטל הבית ספרי,
 הפעלה בשוטף ובזמן חירום ועוד.
 

 

 

 

  נספח אבטחת מידע (גרסה 1, 15.9.2013)​​

 אוסף דרישות אבטחת מידע לספקי מוצרים חינוכיים טכנולוגיים.

 על הספק לעמוד בדרישות אבטחת מידע של

 משרד החינוך לקבלת אישור מהמשרד.

​​​​​​​​​​​

תאריך עדכון: 12/08/2019
 ​
​​​​​​​