ספרים דיגיטליים  - תקנים והנחיות למימוש

 
 
החל משנת הלימודים תשע"ז תבוטל התקינה הקודמת של הספרים הדיגיטליים, ותיקבע תקינה חדשה. הספרים השונים זה מזה יוגדרו מעתה באמצעות שני תקנים חדשים –
תקן לרמה בסיסית ותקן לרמה מתקדמת.

 
 תקן לספר דיגיטלי ברמה בסיסית
 תקן זהה לתקן רמה א' שהיה בתוקף עד שנת תשע"ו
 


תקן לספר דיגיטלי ברמה מתקדמת
התקן החדש הוא שילוב בין תקן ב' לתקן ג' הישן. 
למען הסר ספק, מצוין שלא כל הספרים שעמדו בתקן ב' הישן עומדים בתקן החדש.
 

                     
 
​​​​​
תאריך עדכון: 29/01/2017
 ​
​​​​​​​