בחירת תוכן דיגיטלי וספרים דיגיטליים לשנת הלימודים תשפ"אהודעת עדכון: פתיחת תוכנת ההזמנות לסבב בקשות נוסף מתאריך 22.11.2020.
 
מאז פתיחת שנת הלימודים, התקבלו בקשות ופניות רבות להגדלת התקציב לתוכן דיגיטלי וספרים דיגיטליים בכדי לגוון ולהעשיר את התוכן הדיגיטלי העומד לרשות צוותי ההוראה והתלמידים בתהליכי ההוראה והלמידה מקרוב ומרחוק .

לאור זאת, אנו שמחים להודיעכם כי משרד החינוך החליט להגדיל את התקציב להזמנת התכנים הדיגיטליים לשנת הלימודים תשפ"א והתקבל האישור המתאים לכך מוועדת החריגים שבמשרד האוצר בהתאם למפורט:
  • בתי ספר שביצעו הזמנת תכנים במערכת ההזמנות – בתי ספר בתכנית התקשוב שכבר הזמינו תכנים דיגיטליים לשנת תשפ"א במערכת ההזמנות בשני סבבי ההזמנות הקודמים, יוכלו להזמין תכנים דיגיטליים  בתקציב שנתי של עד 9,000 ₪, דרך מסלול 1- הזמנת תכנים במערכת ההזמנות. מאחר וחלפו 4 חודשים מאז פתיחת שנת הלימודים תשפ"א, יותאם ערך התקציב הזה לחלקיות השנה הנותרת (ינואר–אוגוסט 2021 ) ויועמד על סכום של עד 6,000 ₪ לבית ספר.

  • בתי הספר אשר בתכנית התקשוב ומסיבות שונות לא בחרו עדיין בתוכן דיגיטלי לשנת תשפ"א - בתי ספר אלו יוכלו להזמין תכנים דיגיטליים בתקציב של עד 15,000 ₪, לתקופה ינואר–אוגוסט 2021 דרך מסלול 1- הזמנת תכנים במערכת ההזמנות. מאחר וחלפו 4 חודשים מאז פתיחת שנת הלימודים תשפ"א, יותאם ערך התקציב הזה לחלקיות השנה הנותרת (ינואר–אוגוסט 2021 ) ויועמד על עד  10,000 ₪ לבית ספר.

לא יקבלו תוספת תקציב
  • מסלול הקצבות – רכישה באופן עצמאי – בתי ספר אשר בחרו בתחילת השנה להזמין תוכן דיגיטלי במסלול ההקצבות קיבלו מראש אישור תקציבי מוגדל על סך 15,000ש"ח.

  • במסלול ההזמנות: בתי הספר שש שנתיים (ו/ או  דו שכבתיים )  אשר קיבלו כבר בתחילת השנה תקציב בגובה של 15,000ש"ח לבחירת תכנים דיגיטליים לא יקבלו תוספת תקציבית.

בהתאם לאמור לעיל, 
להלן פירוט הפעולות הנדרשות מבתי הספר במסלול 1:
  • בתי ספר בתכנית התקשוב, שהזמינו עד כה תכנים וספרים דיגיטליים לשנת תשפ"א בסך של עד 9,000 ₪, יכנסו שוב למערכת ההזמנות ויזמינו פריטים נוספים בסך 9,000 ₪ (אשר יותאם אחר כך ל 6,000 ₪ לפי חלקיות השנה)

  • בתי הספר אשר בתכנית התקשוב שמסיבות שונות לא בחרו עדיין בתוכן דיגיטלי לשנת תשפ"א, יוכלו לבחור תכנים דיגיטליים בתקציב של עד 15,000 ₪, באמצעות מערכת ההזמנות (אשר יותאם אחר כך ל 10,000 ₪ לפי חלקיות השנה) 

מידע לגבי העלות בפועל של כל פריט מופיע עם בחירתו במערכת ההזמנות) וכן בקובץ העלויות) .במסלול זה ניתן להזמין תכנים אך ורק מתוך רשימת התוכן הדיגיטלי​.
 
תוכנת ההזמנות תיסגר ביום 12 דצמבר בחצות.
 
שימו לב:
  • לא ניתן לשנות את ההזמנה שנעשתה בשלב א' במערכת ההזמנות אלא רק להוסיף פריטים שטרם הוזמנו 
  • התוכן המוזמן בשלב זה יהיה זמין לבתי הספר מינואר 2021- אוגוסט 2021
  • התהליך כולו והסבר מופרט, מופיע בפורטל מוסדות חינוך .


להלן רענון ההנחיות בנוגע לשמירה על ההתניות וההגבלות של המכרז - סעיף 4.15 במכרז

יש להקפיד ולשמור על פעולה במסגרת ההתניות וההגבלות אשר נקבעו במכרז ב סעיף 4.15 וכפי שמפורט למטה.אנא פעלו כפי שנדרש וחסכו לכולנו את אי הנעימויות הכרוכות בדבר.
​​
תאריך עדכון: 03/03/2021
 ​
​​​​​​​