תוכנות לניהול פדגוגי לקראת שנת הלימודים תשפ"ב

הודעת עדכון  מתאריך 13.06.2021

מביאים לידיעתכם כי מכרז מספר 90/04.2021 נסגר

תוצאות יפורסמו בהמשך.----------------------------------------------------------------------------------------------------------הודעת עדכון  מתאריך 18.05.2021 - מענה לשאלות הבהרה.

ביום חמישי 14 מאי 2021 פורסם מענה לשאלות הבהרה: מכרז מס' 90/04.2021: הקמת רשימת ספקים לאספקת תוכנות לניהול פדגוגי ותוכנות לניהול מערכת שעות ועובדי ההוראה,

את המענה ניתן למצוא בקישור זה.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
הודעת עדכון מתאריך 11.4.2021

אנו מביאים לידיעתכם כי מכרז מספר 90/04.2021: הקמת רשימת ספקים לאספקת תוכנות לניהול פדגוגי ותוכנות לניהול מערכת שעות ועובדי ההוראה, לשימוש בתי ספר במערכת החינוך פורסם ב-8.4.2021 באתר מינהל הרכש הממשלתי​.

מספר פניית פרסום 4000531587
 
 
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 26.04.2021 בשעה 14:00
מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים 10.06.2021 בשעה 12:00
 
שימו לב יש לפעול לפי ההנחיות וההוראות המופיעות בכתב המכרז ועל פיהן בלבד.----------------------------------------------------------------------------------------------------------הודעת עדכון מיום 7 מרץ 2021 בנוגע לעדכון תקנים לתוכנות ניהול פדגוגי ומערכת שעות 
ופרסום מכרז לאספקת תוכנות לניהול פדגוגי ותוכנות לניהול מערכת שעות. 

משרד החינוך מתכוון לפרסם בזמן הקרוב מחדש את מכרז לאספקת תוכנות לניהול הפדגוגי ותוכנות לניהול מערכת שעות.

תקנים עדכניים הנדרשים מתוכנות לניהול פדגוגי ותוכנות לניהול מערכת שעות  פורסמו באתר המשרד בשבוע שעבר.
את התקנים המעודכנים ניתן למצוא בקישור זה.

תנאי להשתתפות במכרז יהיה קיום אישור עמידה בתקנים החדשים הללו.

יש להגיש בקשה לקבלת אישור כזה על פי נהלי הבדיקה שלנו המפורטים בקישור זה.

צוות פרויקט הבדיקה בחברת אקספריס עומד לרשותכם לעצה ולעזר כנדרש. 

אנשי קשר: 

זהר קפלן - מנהל פרויקט חברת EXPERIS 
נייד 052-6091542 

איילת דיעי – רכזת בדיקות טכנולוגיות חברת EXPERIS
נייד 052-2628187 

תאריך עדכון: 13/06/2021
 ​
​​​​​​​