קול קורא למורי מורים בתכנית התקשוב לחטיבות העליונות

​​תכנית התקשוב מתרחבת לחטיבות העליונות ומתמקדת בשילוב תקשוב לקידום פדגוגיה איכותית בדגש על חלופות בהערכה ובחינות בגרות מתוקשבות. 
במסגרת זו אנו מבקשים לגייס עובדי הוראה לתפקיד מורי מורים שיובילו תהליכי פיתוח מקצועי בחטיבה העליונה בהתאם למתווה תכנית התקשוב.


עובדי חינוך המעוניינים להציע מועמדות לתפקיד מורי מורים מוזמנים להירשם באמצעות הטופס המקוון המופיע בהמשך.​


דרישות תפקיד עובד ההוראה: 
  • תואר אקדמי שני מוכר על-ידי משרד החינוך, עדיפות לבוגרי מסלול לשילוב טכנולוגיות בחינוך.
  • ניסיון מוכח של שנתיים לפחות, בהוראה בסביבה מתוקשבת ובלמידה מרחוק.
  • ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בהפעלת סביבות למידה מתוקשבות הכוללת תוכן, ספרים ומבחנים דיגיטליים ותפעול מערכות LMS בתחום הדעת בו מתמחה המועמד.
  • ​ניסיון מוכח בהנחיית מורים במשך שנתיים לפחות - עדיפות להנחיה בחטיבה עליונה.
  • ניסיון מוכח בהוראת תלמידים במשך חמש שנים לפחות בחטיבה עליונה.

שלבי הביצוע: 

1. מילוי טופס עובדי חינוך המעוניינים להציע מועמדות לתפקיד מורי מורים (מרצים), מתבקשים להירשם באמצעות טופס מקוון. 


 
2. צירוף מסמכים - יש לצרף את המסמכים הבאים: קורות חיים, תעודות ותארים אקדמיים, אישורים רלוונטיים, קישור לסביבת למידה ומערכת LMS המנוהלת ע"י המועמד. 
בנושא המייל יש לכתוב – מורי מורים בחט"ע.

3. השתתפות בקורס - מועמדים שייבחרו ויעמדו בדרישות יוזמנו להשתתף בקורס (בהיקף 30 ש') להכרת תכנית התקשוב לחטיבות העליונות. מועדי ומיקומי הקורסים הבאים יעודכנו בעמוד זה וישלחו לנרשמים באמצעות דוא"ל. ההכשרה הינה חובה לכלל המועמדים שייבחרו. ​

4. קבלת הכרה והמלצות - משתתפים שיעברו את ההכשרה בקורס בציון של למעלה מ- 80 יוכרו כמרצים של תכנית התקשוב לחטיבות העליונות ויומלצו למרכזי הפסג"ה לצורך שיבוצם בהתאם. יש להירשם במאגר המרצים של משרד החינוך.

מורי המורים שיאושרו ויפעלו בתכנית, יידרשו להשתתפות פעילה לאורך כל השנה בפורום מורי מורים מובילים להבניית ידע שיתופי.

מספר המקומות מוגבל!

תמיכה והדרכה:
לשאלות ובירורים ניתן לפנות אל:
חן גל - פיתוח מיקצועי אגף טכנולוגיות מידע chenga@education.gov.il​ ​
סיגלית ורדי, מדריכה ארצית באגף פיתוח מקצועי לעובדי הוראה  sigalitva@education.gov.il​
ההצעה מתייחסת לנשים וגברים כאחד.

אין בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי מצד משרד החינוך לשלב את כל המועמדים לתכנית, או בקבלת תפקיד כמרצה.
​​​​
תאריך עדכון: 02/10/2019
 ​
​​​​​​​