מורים ומנהלים

עובדי ההוראה בתכנית התקשוב מתבקשים להשתלב בתהליך פיתוח מקצועי על פני רצף הלמידה וההתפתחות בהתאם לידע הנרכש בתחום התקשוב (ידע גנרי לכלל עובדי ההוראה וידע תוכני-פדגוגי בתחום הדעת). לפניכם טבלה המפרטת את הקורסים המוצעים לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה. 
 

 

 


 

יעדי הפיתוח המקצועי  
  • מורים מלמדים מיישמים טכנולוגיות מידע באופן מושכל.
  • מורים יוזמים ויוצרים פעילויות מתוקשבות.
  • מורים מפתחים דגמים לשילוב פדגוגיה חדשנית במגוון סביבות למידה.
  • יצירת תנאים חיצוניים ופנימיים בארגון הלומד המאפשרים והתומכים קידום פדגוגיה דיגיטלית. 
  
 
 


​​​​​
תאריך עדכון: 23/11/2016
 ​
​​​​​​​