פיתוח מקצועי


במסגרת מדיניות משרד החינוך להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 נבנתה תכנית להכשרה ולפיתוח מקצועיים עבור מורים ובעלי תפקידים שמשולבים בתכנית הלאומית לתקשוב. הפיתוח המקצועי הוא מערכתי וכולל את כל ממלאי התפקידים הלוקחים חלק בהטמעת תכנית התאמת מערכת החינוך למאה ה-21, בכל הרמות.  

התהליך המורכב מצריך קידום למידה דיגיטלית משמעותית בסביבות עתירות טכנולוגיה תוך כדי הטמעת טכנולוגיות מידע ותקשורת. ההכשרה והפיתוח המקצועיים של עובדי ההוראה מתחילים בשלב ההכשרה להוראה במכללות לחינוך ובאוניברסיטאות וכָּלִים בשלב הפיתוח המקצועי של כלל עובדי ההוראה בפועל במערכת החינוך.
 ​

​​​​​​​
תאריך עדכון: 27/11/2019
 ​
​​​​​​​