הנחיות והמלצות לסביבות ענן לחינוך

כאן תקבלו מידע לגבי מדיניות משרד החינוך באשר לפתיחה ולשימוש בסביבות ענן לחינוך – בדגש על היבטים של אבטחת מידע ושמירת הפרטיות. כיוון שהמידע נשמר בשרתים של חברות מסחריות (גוגל ומיקרוסופט), יש להימנע משימוש במידע אישי בסביבות אלו בדגש על מס' תעודת זהות, תאריך לידה, כתובת וכיוצא באלה.
אנא קראו בעיון מידע זה ופעלו על פי ההנחיות:

הנחיות למוסדות החינוך לשמירת הפרטיות ולאבטחת מידע ביישומי ענן במערכת החינוך

  1. מנהלי בית הספר הם הגורם האחראי לקיום הנחיות אבטחת המידע בבתי הספר בסביבות יישומי ענן.

  2. ניתן לעשות שימוש אך ורק ברישוי המיועד לחינוך Microsoft – Office 365 Education ,G Suite for Education – Google .

  3. בעת פתיחת הסביבה יש להגדיר מנהלים לסביבה (אדמיניסטרטורים) מטעם בית הספר. מנהלי הסביבה יכולים להיות מנהלי המוסד החינוכי, רכזי התקשוב או מתאמי המחשוב או גורם אחר מסגל בית הספר שאותו ממנים המנהלים. 

  4. על כלל מנהלי סביבות הענן לעשות שימוש בהזדהות חזקה הכוללת סיסמה אישית חזקה ומנגנון לאימות כפול (Two Factor Authentication), כגון קבלת מסרון עם קוד לנייד או לדוא״ל. הנחיה זו מתייחסת גם לאדמיניסטרטורים חיצוניים לבית הספר (כגון עובדי ספק). 

  5. יש לאפשר למשרד החינוך גישה לסביבת הענן לצורכי בקרה, תחקור וטיפול באירועי אבטחת מידע, במקרה שיתרחשו, וזאת באמצעות פתיחת חשבון אדמין  לנציגי המשרד על פי דרישה.

  6. ככלל יש לשים לב לסיווג המידע שאותו ניתן להעביר לסביבות הענן המאושרות ולשמור. אם האישור הוא למידע שאינו מוגן – חל איסור מלהעביר או לשמור מידע רגיש או חסוי, כגון פרטי התלמידים, הוריהם ואנשי הצוות החינוכי, לרבות מספרי ת"ז, תאריכי לידה, כתובות, טלפונים, שמות הורים, ציונים.  

  7. רק תלמידים ואנשי הצוות החינוכי של המוסד רשאים לעשות שימוש בסביבות הענן. אין לצרף לסביבה גורמים חיצוניים מחוץ לאוכלוסיית החינוך של בית הספר.

  8. על מנהלי היישום (אדמיניסטרטורים) לוודא כי המכשירים הניידים של המשתמשים לא ינוהלו באמצעות יישום הענן (באמצעות מנגנוני MDM – Mobile Device Management).

  9. לתלמידים: דוא״ל, שיתוף קבצים יתאפשרו לשימוש רק בין המשתמשים הרשומים בסביבה (ולא יהיו פתוחים לכול). 

  10. אין לייצר ממשקים בין סביבות הענן למערכות מידע ואפליקציות חיצוניות.​​​​​
תאריך עדכון: 05/01/2020
 ​
​​​​​​​