סביבות ענן לחינוך - יעדים ומטרות

על מנת לנהל את בית הספר באופן אולטימטיבי כארגון הדורש ניהול ידע ותרבות ארגונית, כולל גיבויים אוטומטיים לכל התכנים בענן, מציע משרד החינוך סביבות חינוך פתוחות ללא תשלום לבחירה לכל בתי הספר בישראל. כאן תקבלו מידע מפורט על סביבות הענן לחינוך, המלצות לתהליך הבחירה לפי הצרכים שלכם, מדיניות של כל סביבה ומידע על מעגלי התמיכה שלהן. מטרות השימוש בסביבת ענן לחינוך
  1. קידום חזון בית הספר כארגון מתוקשב
  2. פיתוח ושיפור אוריינות טכנו-פדגוגית בקרב מורים ותלמידים
  3. התנסות במגוון של כלים ויישומים דיגיטליים למטרות למידה שיתופית ולמידה מרחוק

הפעולות המתקיימות בסביבת הענן להשגת המטרות
  1. יצירה ושמירה של מסמכים תכנים בענן 
  2. גישה ועריכה של התכנים ממגוון של אמצעי קצה
  3. שיתוף התכנים וקיום למידה שיתופית
  4. השתתפות בקהילות של למידה שיתופית בכיתות וירטואליות

יעדים

אנו ממליצים כי בית הספר הבוחר להשתמש בסביבות הענן לחינוך באופן מתקדם הממצה את הפוטנציאל שלהן – יעשה זאת אל מול יעדים מדידים בתחומים הבאים: 
  1. היקף השימוש: מרבית המורים והתלמידים עושים שימוש בסביבה לצרכי למידה על בסיס שבועי
  2. אופן השימוש: מתקיימת למידה שיתופית והשתתפות בכיתות לומדים וירטואליות
  3. מגוון השימושים: נעשה שימוש במרבית הכלים והיישומים המוצעים בסביבה 
​​​​
תאריך עדכון: 01/05/2019
 ​
​​​​​​​