שילוב אמצעי קצה טכנולוגיים בתהליכי הוראה, למידה והערכה


 
שילוב אמצעי קצה טכנולוגיים (מחשב נייד, מחשב לוח ועוד) נותן מענה למגמה הרווחת בחינוך שעל פיה הטכנולוגיה היא חלק בלתי נפרד מתהליכים פדגוגיים ומאפשרת יישום גישות מתקדמות בחינוך. החדשנות הטכנולוגית פדגוגית מזמנת תהליכי הוראה, למידה והערכה משמעותיים ותורמת לטיפוחם של לומדים עצמאיים העתידים להפוך לאזרחים דיגיטליים המתפקדים באופן מיטבי במאה ה-21. ​ 
 

 
 
קיימים כמה דגמי הפעלה המאפשרים שילוב אמצעי קצה בתהליכי הוראה, למידה והערכה. הבחירה בין דגמי ההפעלה השונים תתבצע בהתבסס על שיקולים המתייחסים למטרות ההוראה-למידה, אוכלוסיית בית הספר והאמצעים העומדים לרשות המורים והתלמידים.
שילוב אמצעי קצה בדגם הפעלה BYOD 
 
 
 

לפטופ וטאבלט
חוזר זה עוסק בהסדרת השימוש באמצעי קצה (מחשבים ניידים, מחשבי לוח וכדומה) בתהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה במוסדות החינוך וכולל הנחיות להטמעת הפעלתם.​


אמצעי קצה משמשים ככלי "עוקף לקות" לתלמידים עם צרכים מיוחדים המאפשר צמצום פערים בתחומים שונים, כגון פערים דיגיטליים, לימודיים וחברתיים.
בשנים האחרונות אנו עדים לכך ששילוב אמצעי קצה לתלמידים עם צרכים מיוחדים גרם לשיפור משמעותי בתחום הלימודי ובתחום החברתי.
​​​​​​


 
על מנת שהמידע האישי שלנו יישמר פרטי ומוגן, עלינו ללמוד כיצד להשתמש במכשיר שבידנו באופן מושכל ובטוח. התנהלות מיטבית לגבי שימוש במכשירים אישיים חיונית עבור כל אחד. ריכזנו כאן המלצות לשימוש מיטבי ובטוח במכשירי קצה אישיים לצוותי חינוך ולהורים. המסמך נכתב על ידי אגף טכנולוגיות מידע בשיתוף השירות הפסיכולוגי הייעוצי, משרד החינוך. 
למידה ניידת באמצעי קצה אישיים​ 
למידה ניידת (Mobile Learning, M-learning) היא למידה המתבצעת בשילוב מכשירים ניידים חכמים (אמצעי קצה אישיים), כגון סמרטפון, טאבלט ומחשב נייד. למידה מסוג זה היא אישית, אינטראקטיבית ומזמנת התנסויות חווייתיות, מעניינות ומשמעותיות. מובא בפניכם מידע על אודות האפשרויות הגלומות בלמידה ניידת על מנת לתרום להעמקת יישומה בכיתות שבהן משתמשים התלמידים במכשיר אישי לצורכי למידה.​


 
 
בתי ספר המיישמים שילוב אמצעי קצה בארץ ובעולם

 

 
​ 
שאלות ותשובות בנושא יישום דגם מתקדם BYOD. ​

 
 ​
 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 25/06/2019
 ​
​​​​​​​