העשייה בתחום הפורטל הבית ספרי

הפורטל הבית ספרי נחשב כתפוקה מובילה ואינטגרלית בתכנית התקשוב הלאומית המקיפה ומאגדת תפוקות נוספות ותהליכים מתוקשבים נוספים. נכון להיום מעל 2,800 מוסדות חינוך מנהלים פורטל בית ספרי בכל הארץ, והשאיפה היא לקדם את התפוקה בשאר מוסדות החינוך הרלוונטיים ורשתות החינוך השונות. לפניכם התהליכים המרכזיים שמוביל אגף טכנולוגיות מידע בתחום הפורטלים הבית ספריים. 


במהלך השנים שבהן קיימת תכנית התקשוב ניתן לראות התפתחות של הפורטל הבית ספרי בהתאם לצורכי השטח ולפיתוח הפדגוגי והטכנולוגי בתכנית התקשוב - מרמת אתר בסיסי וייצוגי עד לרמת סביבת למידה עשירה שבה מתרחשים תהליכי  למידה משמעותית ומתקדמת ואוריינות דיגיטלית, ואף המהווה ערוץ קהילתי חברתי וחווייתי עבור קהילת בית הספר. 
דפי הבית בפורטלים הבית ספריים פתוחים ברשת לצפיית הציבור, וניתן להתרשם דרכם על העשייה הבית ספרית. דפים ועמודים שבהם יש אינטראקציות בין המורים לתלמידים מאובטחים בהתאם לאופי האינטראקציה (מרחבי כיתות, מרחבי מקצועות, פורומים ובלוגים וכדומה) כנדרש מצורכי אבטחת המידע והגנת הפרטיות.


תהליכים מובילים בפיתוח הפורטל הבית ספרי
אגף טכנולוגיות מידע מוביל תהליכים מרכזיים בתחום הפורטלים הבית ספריים:
  • הדרכה והטמעה פדגוגית ומינהלית - צוותי הפדגוגיה במטה ובמחוזות מנחים את בתי הספר לקיים תהליכי הוראה-למידה שוטפים דרך הפורטל, פתיחת ערוצי תקשורת ומידע, הדרכות וקידום למידה משמעותית באמצעות מודלים פדגוגיים מתקדמים. במקביל, צוות המטה וצוותי המחוזות מובילים תהליכים ניהוליים מול בתי הספר והרשויות  להרחבת השימוש בפורטל הבית ספרי בבתי ספר נוספים. 
  • הערכה ומשוב - במקביל לתהליכי ההדרכה והטמעה מתבצעים גם תהליכי הערכה מעצבת ומשוב רפלקטיבי של הפורטלים הבית ספריים. המשוב ניתן לאחר בחינה של האתר ברמותיו השונות ברמה פדגוגית ותקשורתית, וכן בהתייחס לנושאים טכנולוגיים ולצורכי בית הספר וחזונו. עיקר המשוב מבוצע באמצעות מחוון הערכה, ובאמצעותו מתקבלת תמונת מצב המתארת את איכויותיו של הפורטל מול הצרכים להשלמה. באופן זה גם מגובשת תכנית פעולה. 
  • גיבוש הוראות והנחיות - ההוראות ההנחיות​ והשיטות המוצעות מטעם תכנית התקשוב הלאומית מגובשות בשיתוף פעולה הדוק עם רכזי התקשוב וצוותי ההוראה בבתי הספר והמחוזות, כך שהבסיס לתפוקה צומח מתוך השטח והעשייה והתהליכים שמובילים רכזי תקשוב ומורים, והוא מתעדכן בהתאם לטכנולוגיות העומדות לשירות ההוראה ובהתאם לתהליכים מתקדמים בתחום הפדגוגיה שמוביל משרד החינוך. 
  • הכשרה והשתלמויות - במסגרת ההשתלמויות והקורסים בתחום התקשוב מוקדשים כמה מפגשים או שיעורים לתחום הפורטל הבית ספרי, ושם נחשפים המשתלמים לכל רובדי הפורטל ומתרגלים מודלים שונים להפעלת למידה מתוקשבת ולמיטוב והערכת הפורטל הבית ספרי ואף לתחום העיצוב וממשק המשתמש, בציפייה שאת הכלים והמודלים שנלמדו יפעילו המשתלמים בהמשך בבתי הספר בתהליכי ההוראה-למידה המתוקשבים. 
  • תקנים ותשתיות טכנולוגיות - צוותים טכנולוגים ופדגוגיים במטה עוסקים עם אנשי טכנולוגיה בפיתוח תקנים לפורטלים בית ספריים שיעמדו בכל הדרישות הן הפדגוגיות והן הטכנולוגיות-תשתיות, הכולל עמידה בדרישות אבטחת מידע, נגישות, שמישות ועיצוב ממשק משתמש, מבנה, ממשק ניהול, מאפייני שירות ועוד. באופן זה פלטפורמות לפורטלים בית ספריים העומדות בדרישות מקבלות אישור סביבה להפעלת פורטלים בית ספריים. 
  • צוותי התפוקה - בכל מחוז ממונה רפרנט/ית מטעם תכנית התקשוב האחראי ליישום התפוקה, הנחיה ומיטוב פדגוגיים, מעקב ובקרה ויישום הנחיות מערך התקשוב הארצי במשרד החינוך עם צוות הפורטלים הארצי במטה. 
  • כדי לקבל מידע, הוראות והנחיות וסיוע מותאם, אנו ממליצים לבתי הספר, המורים ורכזי התקשוב ליצור קשר עם הרפרנט הממונה המחוזי לתחום הפורטלים הבית ספריים.
  • תמיכה טכנית - תמיכה טכנית בפורטלים הבית ספריים יש להפנות למוקדי התמיכה של הספקים הרלוונטיים. 
  • הענן החינוכי - כלל המידע הרלוונטי לתפוקה נמצא בענן החינוכי: הוראות והנחיות ליישום התפוקה.  
  • ניתן להתעדכן דרכו בהוראות והנחיות, מודלים להפעלת הפורטל, כלי הערכה, שאלות ותשובות וכן בפרטים על ספקים ותשתיות. ​​​
תאריך עדכון: 08/08/2016
 ​
​​​​​​​