הצטרפות בתי ספר חדשים לתכנית התקשוב

בשנת הלימודים תש"פ יצטרפו 204 בתי ספר מכלל המחוזות לתכנית התקשוב במסגרת קול קורא 9824.
בתי הספר נבחרו על סמך קריטריונים שפורסמו במסגרת קול הקורא זה.


תכנית התקשוב נועדה לקדם פדגוגיה חדשנית בבתי הספר על ידי עידוד המורים לשילוב מושכל של עולמות תוכן, ספרים, כלים וסביבות דיגיטליים בתהליכי הוראה, למידה והערכה, ובכך להשביח את התהליכים 
הפדגוגיים והחינוכיים.  

התכנית מפתחת אוריינות טכנולוגית דיגיטלית באמצעות מעטפת רחבה ועשירה של תכניות, מיזמים, פעילויות מתוקשבות ומסגרות למידה חלופיות בגישת הלמידה מרחוק המשוחררת מכבלי הזמן והמקום. 

התכנית נועדה לקדם ולהרחיב את היקף השימוש במערכות ניהול מתוקשבות מתקדמות עתירות טכנולוגיה כחלק מביסוס תרבות ארגונית מקוונת והפיכת בית הספר לארגון מתוקשב ברמה גבוהה.
בתי ספר שנכנסים לתכנית מחויבים לעמוד בתפוקות ארגוניות, ניהוליות ופדגוגיות שיפורסמו בהמשך.
מיקוד הפעילות בבתי ספר יהיה בשלושה תחומים:

  1. פיתוח אוריינות טכנולוגית דיגיטלית בקרב לומדים – דגש על טיפוח לומדים עצמאיים, תהליכי חקר, מעטפת רחבה ועשירה של מיזמים, פעילויות מתוקשבות ומסגרות למידה חלופיות בגישת הלמידה מרחוק שאינה תלויה בזמן ובמקום.

  2. השבחת תהליכי הוראה, למידה והערכה בסביבות דיגיטליות – קידום פרקטיקות הוראה ולמידה באמצעות הקניית ידע ומיומנויות טכנו-פדגוגיות המעודדות שילוב מושכל של עולמות תוכן, ספרים, כלים וסביבות למידה עתירות טכנולוגיה.

  3. הפיכת בתי הספר לארגונים מתוקשבים – קידום והרחבת היקף השימוש במערכות ניהול מתוקשבות מתקדמות עתירות טכנולוגיה כחלק מביסוס תרבות ארגונית מקוונת והפיכת בית הספר לארגון מתוקשב ברמה גבוהה.


בתי הספר שמצטרפים יקבלו "חבילת תמיכה" הכוללת:      
  • כיתות אם ממוחשבות (עמדת מורה)
  • תשתית לקו אינטרנט מהיר ותקשורת פנים בית ספרית
  • פיתוח מקצועי
  • הדרכה לצוות ההוראה
  • חבילת ספקי תוכן וספרים דיגיטליים


עתה עם סגירת הקול קורא ובחירת בתי הספר נפתח תהליך הערכות להשתלבות בתי הספר בתכנית.
שלבי ההערכות עד לפתיחת שנת הלימודים תש"פ מפורטים בטבלה שלהלן:


פעולה ​אחריות ​סיום​
שלב ראשון: גיבוש רשימת ציוד, בחירת זכיין ושליחת טופס הזמנה בעלות/רשות בשיתוף בית הספר​ ​עד ליום 14 אפריל 2019
שלב שני : אספקה והתקנת ציוד וזימון בקרה​ בעלות / רשות בשיתוף בית הספר​ עד ליום 30 יוני 2019​
​שלב שלישי: הכנה ושליחת דו"ח ביצוע בצרוף חשבוניות ​בעלות / רשות עד ליום 15 אוגוסט 2019​​
​בחירת תוכנה לניהול פדגוגי בית הספר​ מאי 2019​
בחירת השתלמות בית ספרית​ בית הספר​ עד ליום 1 במאי 2019
הקמת פורטל בית ספרי​ בית הספר​ עד ליום 31 באוגוסט 2019
מינוי רכז תקשוב בית הספר​ ​עד ליום 31 באוגוסט 2019
בחירת ספקי תוכן​ בית הספר​ ​יפורסם בהמשך
​כתיבת תכנית עבודה בית ספרית  ​בית הספר ​עד ליום 31 באוגוסט 2019
​הפקת סיסמאות הזדהות אחידה לכלל התלמידים  בית הספר​ ​עד ליום 10 בספטמבר 2019
 


תמיכה והדרכה:

תמיכה תפעולית – בכל שאלה על אודות התהליך ניתן לפנות למוקד התמיכה של הענן החינוכי בטלפון
03-6906600 

תמיכה פדגוגית – להתייעצות בנוגע להתאמת התוכן הדיגיטלי לצורכי בית הספר ניתן לפנות למפקח/למדריך התקשוב המחוזי.

לעזרה ותמיכה בכל הנוגע למימוש ההקצבות להצטיידות – ניתן ליצור קשר עם מנחם אהרונוב ממוקד הבקרה בטל': 03-7762935, דוא"ל: menchama@taldor.co.il


מסמכים רלוונטיים:       תפוקות התוכנית (בקרוב)

 
​​
​​​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 25/06/2019
 ​
​​​​​​​