התנסות

אנו מזמינים אתכם להיכנס למרחב מלווה מקצוע בסביבה דיגיטלית ארצית לצפייה והתנסות.
כניסה לאתר ההתנסות מתבצעת דרך האתר הארצי במערכת Moodle משרד החינוך. הכניסה אפשרית לעובדי הוראה בלבד באמצעות הזדהות אחידה (שם משתמש וסיסמה). 

קישור לאתר ההתנסות:  https://sandbox.lms.education.gov.il/​​

אם נמצאים במופע מחוזי, יש ללחוץ על הקישור "התנסות בתבנית" מתוך משבצת תבניות – התנסות והורדה (מימין). 
בתוך האתר הארצי יש ללחוץ על הקישור "התנסות בתבנית" מתוך משבצת תבניות. מגיעים לטבלה, ובה אפשרות בחירה בין כמה חלופות בהערכה ומרחב מלווה מקצוע.

קיימות שתי אפשרויות להתנסות:
  1. צפייה – בהרשאת אורח תינתן כניסה לצורך צפייה בלבד. 
  2. התנסות – בהרשאת עובד הוראה תינתן כניסה לצורך התנסות, התאמת תכנים, צפייה באפשרויות הפעילות. לא ניתן לשייך תלמידים לסביבת ההתנסות.

המערכת מתאפסת כל יום בשעה 8:00 ובשעה 20:00, והשינויים שבוצעו מתבטלים. כלומר ניתן להתנסות במשך 12 שעות באופן רציף בשעות 8:00 עד 20:00 ו  בשעות 20:00 עד 8:00 שלמחרת היום.


​​​
תאריך עדכון: 08/10/2018
 ​
​​​​​​​