קורס מקוון ממיר בגרות

בשנות הלימודים תשע"ח-תשע"ט יתקיים פיילוט של תוכנית "למידה מקוונת ממירה בגרות" בכמה מקצועות חובה. המזכירות הפדגוגית, שיזמה את המהלך, מעוניינת לעקוב אחר התנהלותו ותוצאותיו ולבחון את מידת התאמתן של תוכניות מסוג זה כחלופה ללמידה ולהיבחנות בבחינות בגרות. הניסוי מתקיים כפיילוט בבתי ספר תיכוניים שנמצאו מתאימים מתוך בתי ספר שנענו לקולות הקוראים של משרד החינוך ובחרו לקחת חלק בפיילוט.


תאריך עדכון: 23/01/2019
 ​
​​​​​​​