דף מידע והנחיות

מבחנים המתקיימים בסביבה דיגיטלית, מזמנים שימוש בכישורים ובמיומנויות הנדרשים לתפקוד במאה ה-21.

שינוי סביבת המבחן המסורתי (עיפרון ומחברת בחינה) דורש שינויים והתאמות בתהליכי הוראה -למידה והקניה של אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית המאפיינת היבחנות מתוקשבת.

הבחינות המתוקשבות מזמנות דרכי הערכה עדכניות וכוללות גירויים עתירי מדיה שבאמצעותן ניתן להעריך ידע ומיומנויות אותן קשה להעריך באמצעות בחינות רגילות (המשתמשות בנייר), יחד עם זאת, הן מזמנות קשיים ואתגרים הדורשים מיומנויות מתאימות.


על החוזקות ההזדמנויות והאתגרים בתהליכי היבחנות מתוקשבת בדף המידע הבא:


מקורות מידע אינטראקטיביים

בבחינה מתוקשבת נעשה שימוש בסימולציות המדמות מצבים אמיתיים מחיי היום יום. השימוש בהן מאפשר לשאול שאלות ברמות חשיבה גבוהות​בבחינה מתוקשבת קיימים מרחבים מורכבים בהם במגוון רחב של ייצוגים חזותיים דינאמיים המזמנים מעורבות פעילה של התלמיד וחקירה​כאשר משלבים פריטים אינטראקטיביים , בהם התלמידים משנים ערכים של משתנים שונים  האתגר הוא הבנת השינוי שנעשה במידע בעקבות האינטראקציה​

מרחב הבחינה

במבנה אופייני של בחינה מתוקשבת בשפה עברית, השאלות מופיעות בצד ימין ואילו הגריין (מקור המידע) מופיע בצד שמאל​


התמצאות במרחב החדש:

על התלמיד להכיר את הסימנים המוסכמים לניווט במרחב הבחינה, עליו להכיר את הפורמט הטכנולוגי-מרחבי ואופן הצגת ההוראות: הכרת ההוראות המתווכות באמצעות סימנים מוסכמים, הכרת ארגון הדף- התמצאות בדף המבחן וברכיביו השונים- תוכן, הוראות ומערכת הסמלים (מה כל סימן מייצג?).  לדוגמה - היכן לוחצים למטרת מעבר בין עמודים?​


קיימות סביבות היבחנות מתוקשבות שונות, מומלץ התנסות ולהכיר סוגים שונים של סביבות וללמוד לזהות את הסמלים והאזורים השונים​הגריין – איזור המידע יכול להכיל ייצוגים שונים ומגוונים. יש לתרגל עם התלמידים שימוש בגריינים מסוגים שונים, וללמד אותם את ייחודיות השימוש בכל גריין. לדוגמה: אם הגריין הוא סרטון על התלמיד לקרא את השאלה, לצפות בסרטון ורק אז להתחיל לענות. טעות נפוצה היא לענות במהלך הצפייה בסרטון. ישנן בחינות בהן קיימים מקורות מידע רבים ושונים זה מזה. במקרה שהתלמיד פותח מגוון גריינים עלול להיווצר מצב של עומס קוגניטיבי , מומלץ לסגור גריינים אשר אינם בשימוש


הבנת הייצוג וזיהוי המשתנים

רצוי לא לצאת מנקודת הנחה שכל התלמידים מצליחים לזהות מה מייצג הייצוג. יש להציג בפני התלמידים/לתת להם לחקור את הסימולציה, ולהבהיר מהם המשתנים וכיצד ניתן להשפיע עליהם​
מחקר פיזה באתר ראמ"ה​
​​​
תאריך עדכון: 26/02/2019
 ​
​​​​​​​