שילוב אמצעי קצה לתלמידים עם צרכים מיוחדים

אמצעי קצה משמשים ככלי "עוקף לקות" לתלמידים עם צרכים מיוחדים המאפשר צמצום פערים בתחומים שונים, כגון פערים דיגיטליים, לימודיים וחברתיים.
בשנים האחרונות אנו עדים לכך ששילוב אמצעי קצה לתלמידים עם צרכים מיוחדים גרם לשיפור משמעותי בתחום הלימודי ובתחום החברתי.
​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 23/03/2017
 ​
​​​​​​​