אתיקה ומוגנות בסביבה המקוונת – שמירת המידע האישי והימנעות מפגיעה

אתיקה דיגיטלית ומוגנות ברשת מתבטאת ביכולת להתנהל באופן אחראי בסביבה המקוונת וליישם נורמות חברתיות המונעות מצבי פגיעה. בר האוריין מכיר את חוקי זכויות היוצרים ודרכים לשמירתם; כללי האתיקה והמוגנות; כללי הזהירות ואפשרויות שונות לדיווח על פגיעה, שיטות לאבטחת מידע אישי במכשירים הדיגיטליים שברשותו, ביישומי מחשב ובמאגרים שיצר בענן. 
זהירות, אתיקה ומוגנות הן חיוניות לכל משתמש בסביבה הדיגיטלית.​


תאריך עדכון: 08/07/2018
 ​
​​​​​​​