קידום גלישה בטוחה ברשת


משרד החינוך מציע תפיסה כוללת לקידום גלישה בטוחה ברשת כאורח חיים וכשגרה בקרב תלמידים, מורים והורים. תפיסה חינוכית זו מבוססת על זיהוי ההזדמנויות הרבות שהרשת מציעה במגוון רחב של היבטים ואופן ניצולן לטובה, תוך הקניית נורמות התנהגות ראויות ברשת, מניעת פגיעה באמצעות הרשת והימנעות מהתנהגויות סיכון ברשת. ריכזנו כאן את הפעולות הרבות שמקיים המשרד בשיתוף עם גורמים מקצועיים נוספים. מדיניות משרד החינוך בשיתוף עם משרדי ממשלה וגורמים מקצועיים נוספים לקידום גלישה בטוחה ברשת והטמעתה בבתי הספר.

רשת האינטרנט ובכללה הרשת החברתית מהווה זירה בלתי נפרדת מחיי הילדים ובני הנוער בישראל ובעולם. זירה זו מהווה המשך ישיר לתקשורת החברתית המתקיימת פנים אל פנים. הרשת מאפשרת לילדים ובני הנוער לשתף במידע, לקיים למידה, לנהל ולשמר קשרי חברות ולשחק. לצד הזדמנויות אלה הם נתקלים לעיתים במצבים מורכבים, אשר דורשים מהם להתלבט, להפעיל שיקול דעת, לקבל החלטות ולקחת אחריות על מעשיהם. 

חיים ברשת 

לשם קידום גלישה בטוחה ומיטבית ברשת משרד החינוך פיתח את תכנית ההתערבות "חיים ברשת". השיח והלמידה בנושא מהווים חלק בלתי נפרד מהקניית כישורי חיים התואמים את המיומנויות הנדרשות במאה 21 וכן מניעת אלימות כאורח חיים במרחבי החיים השונים - פנים אל פנים כמו גם במרחב הווירטואלי.
על מנת ליישם את המדיניות, מפעיל משרד החינוך שתי וועדות היגוי שמטרתן לקדם אורח חיים מיטבי במרחב הווירטואלי:
  • ועדה משרדית לגלישה בטוחה ברשת בהובלת השרות הפסיכולוגי-ייעוצי הכוללת את נציגי אגפי המשרד השונים (אגף טכנולוגיות מידע, מינהל חברה ונוער, היחידה לזכויות התלמיד, המינהל ההתיישבותי, אגפי הגיל, חינוך מיוחד, חינוך ממלכתי-דתי, המזכירות הפדגוגית, והמגזר ערבי) ומטרתה להתוות להטמיע את מדיניות משרד החינוך בתחום הגלישה הבטוחה ברשת ולקדם שיתופי פעולה עם גורמים מקצועיים נוספים.
  • ​ועדה בין משרדית לגלישה בטוחה ברשת בהובלת האגף לטכנולוגיות מידע במשרד החינוך המקדמת תיאום, שיתופי פעולה ואיגום משאבים בין  משרד החינוך לבין גורמים נוספים מחוץ למשרד ובכלל זה: משרדים ממשלתיים נוספים (משטרה, הסנגוריה הציבורית לנוער, המשרד לביטחון פנים, משרד התקשורת, משרד הרווחה, צה"ל), חברות מסחריות (מיקרוסופט, גוגל, אינטל), עמותות (אשנ"ב, איגוד האינטרנט הישראלי, הכפתור האדום ומכון אדלר), מועצות הנוער וארגון ההורים הארצי.
פעולות משרד החינוך לקידום גלישה בטוחה: 

משרד החינוך, תוך תיאום ושיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים נוספים מפעיל את תכנית ההתערבות "חיים ברשת" בכל מוסדות החינוך בישראל ולאורך כל השנה, כולל בחופשות. התכנית כולל פעילויות חינוכיות מגוונות לגלישה בטוחה ברשת בקרב תלמידים, מורים, והורים. התכנית כוללת פעילות שיא בשבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת המתקיים בחודש פברואר כחלק מאמץ בינלאומי בנושא. 
יישום התוכנית כולל את המרכיבים הבאים:
  1. ​הגדרת מדיניות לאומית לקידום החינוך לגלישה בטוחה ברשת - משרד החינוך אמון על הובלת הנושא ברמה הארצית בבתי הספר בשיתוף יחידות המשרד, משרדי ממשלה, עמותות וגופים מסחריים. מדיניות המשרד באה לידי ביטוי בחוזרי מנכ"ל​.
  2. פיתוח מקצועי - אגף טכנולוגיות מידע מקיים השתלמויות לבעלי תפקידים ולצוות "חיים ברשת" בנושא גלישה בטוחה, ימי עיון וכנסים בנושא.
  3. פיתוח חומרים - בהתאם לתפישה החינוכית, ערכית וחברתית, ובהתאמה לצורכי השטח, המשרד מפתח מערכי שיעור, פעילויות, חומרי הסברה וריכוז חומר תיאורטי ומחקרי בנושא. בנוסף, שילוב תכנים ופעילויות לקידום גלישה בטוחה ברשת בתחומי ידע ובפעילויות המקדמות שימוש ולמידה בסביבות מתוקשבות.
  4. הטמעת התכנית באמצעות המדריכים – באמצעות רכזי גלישה בטוחה מחוזיים, מדריכי אשכול, מדריכות שפ"י ונציגי מנהל חברה ונוער מהמטה למחוזות ומהמחוזות לבתי הספר. ההטמעה בתוך בתי הספר נעשית באמצעות צוות "חיים ברשת".
  5. השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת – משרד החינוך מוביל מדי שנה בחודש פברואר אירוע שיא שהינו חלק  מתהליך חינוכי משמעותי שחווים התלמידים בכל שנה. אירוע זה מתקיים בשיתוף יחידות משרד החינוך ועם גופים נוספים מחוצה לו. המטרה העומדת בפני כולם היא לקדם גלישה בטוחה ברשת ולמנוע מצבים של פגיעה.
  6. בקרה ואיסוף מידע אודות יישום התכנית בבתי הספר.

גלישה בטוחה בענן החינוכי ובקטלוג החינוכי 

להטמעה מיטבית של התכנית "חיים ברשת" מפעיל אגף לטכנולוגיות מידע סביבה מתוקשבת מתקדמת בענן החינוכי המרכזת את המידע הנדרש והפעילויות המומלצות לקידום גלישה בטוחה ברשת בקרב תלמידים, מורים והורים. 
אריח הגלישה הבטוחה בענן החינוכי כולל את כל המידע והכלים הנחוצים לצוותי החינוך להטמעת תכנית ההתערבות 'חיים ברשת'. הענן מרכז שפע מגוון של פעילויות לתלמידים כולל מפגשים מקוונים- "חיים ברשת",  סרטונים ותוצרים של תלמידים. בנוסף לכך קיימים אזורים ייעודיים הכוללים מידע להורים, הכשרה ופיתוח מקצועי לצוותי חינוך, ואזור ייעודי לשבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת.


בקטלוג החינוכי מתפרסמים באופן שוטף פריטים הקשורים לגלישה בטוחה ברשת בפורמטים שונים: סרטונים ותוכן דיגיטלי (מערכי שיעור, מצגות, הפעלות וכו').  

תאריך עדכון: 01/11/2017
 ​
​​​​​​​