הנחיות לבעלי תפקידים

73120840_lobby.jpg
הגדרות תפקידים, תיאור מפורט של התפקידים, דרישות התפקיד והתנאים למינוי לתפקידים : מדריך אשכול, מדריך תקשוב בית ספרי ומתאם מחשוב.


 

הגדרת תפקיד - מדריך אשכול 

מדריך אשכול אחראי לאשכול של בתי ספר. הוא מתכלל את כל תחום התקשוב באשכול. ריכזנו את הגדרת תפקידו, תיאור התפקיד, דרישות התפקיד, התנאים למינויו.​


 


הגדר​​ת תפקיד - רכז תקשוב בית ספרי​​ 

רכז תקשוב בית ספרי מתכלל את כל תחום התקשוב בבית הספר. ריכזנו את הגדרת תפקידו, תיאור התפקיד, דרישות התפקיד, התנאים וההנחיות למינויו.

 
הגדרת תפקיד - מתאם מחשוב בית ספרי ​ 

מתאם מחשוב בית ספרי אחראי לסייע למורים ולהדריך אותם בשילוב שימושי תקשוב בעבודתם. ריכזנו את תיאור התפקיד ודרישות התפקיד.​​


 

 
 
​​​​​​
תאריך עדכון: 25/06/2019
 ​
​​​​​​​