הטמעת הלמידה השיתופית

צוות הלמידה שיתופית באגף טכנולוגיות מידע מפרסם מידע, רעיונות, כיוונים ועדכונים שוטפים אודות הנעשה בתחום הלמידה השיתופית בבתי ספר בארץ ובעולם, הכוונה ליישום למידה חווייתית חברתית ומעצימה והזדמנויות להצטרף למיזמים ולתוכניות ייחודיות מרתקות המבוססות על למידה שיתופית.

 

  
תרבות הלמידה השיתופית היא יעד חשוב ומרכזי בהכשרת בוגרי מערכת החינוך לתפקוד מיטבי בחברה ובשוק העבודה במציאות המשתנה של המאה ה-21 ולכן היא חייבת להיות חלק מאורח החיים השגרתי של בית הספר. צוות הלמידה השיתופית באגף טכנולוגיות מידע של משרד החינוך מקדם יעד זה בפעילויות שוטפות רבות ברחבי הארץ:

 
 
הדרכה והטמעת הלמידה השיתופית
 צוות הלמידה השיתופית מסייע ומכוון למציאת המיזם או התוכנית המתאימה ברמה מחוזית או ארצית, בחירת הדגם המתאים, רמת השיתוף המתאימה, איתור שותפים מתאימים בארץ ובעולם בכל תחומי הדעת, בכל שכבות הגיל ובין מגזרים שונים. כמו כן הצוות מסייע  במציאת שותף לקיום למידה שיתופית.
 
 
מפגשים והדרכות במחוזות
לצורך שדרוג, עדכונים, התאמת המידע המפורסם לפי צרכי השטח, קבלת משובים, שיח והעלאת רעיונות ודרכי ביצוע להרחבת הלמידה השיתופית ועלייה במספר הפעילויות ליישומה בבתי הספר במחוז, עורך צוות למידה שיתופית מפגשים יזומים במחוזות. במפגשים אלו משתתפים נציגים מהמחוז (מפקח/ ממונה תקשוב מחוזי, רפרנט הלמידה השיתופית במחוז ומדריכי תקשוב). וניכר שיש תוצאות על פי נתוני הכניסות לענן .
 
 
ריכוז מידע בענן החינוכי
צוות הלמידה שיתופית באגף טכנולוגיות מידע מעדכן באופן שוטף את אריח הלמידה שיתופית המשמש פלטפורמה מרכזית למידע מגוון לשרות כלל המורים, רכזי תקשוב, מדריכי אשכול, מפקחים ומנהלים.
באריח ניתן למצוא מאמרים. דגמי הוראה, הצעות להצטרפות לפעילות במיזמים תקופתיים בנושאים שונים, להיות חלק מתוכניות מתמשכות, לעיין בתכנים, במידע, ברעיונות ובדוגמאות נבחרות ללמידה שיתופית מבתי הספר בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד, לאתר שותפים לפעילות וחומרי עזר ליישום למידה שיתופית מיטבית מסוגים שונים בבית הספר ובין בתי ספר שונים בארץ ובעולם.

על הלמידה השיתופית
הלמידה השיתופית היא למידה המעצימה את היחיד בתוך הקבוצה ואת הקבוצה ככוח לומד ויוצר. היא מאפשרת פיתוח של רעיונות תוך מיצוי הייחודיות של כל חבר בקבוצה.
תרבות למידה סינרגית שכזו מקדמת חשיבה יצירתית ולמידה משמעותית וסוללת דרך לרעיונות, ומיזמים חדשניים.
אריח הלמידה השיתופית שבענן החינוכי מהווה פלטפורמה לקבלת תוכן, רעיונות, עדכונים ומידע מקיף על הנעשה בתחום הלמידה השיתופית בבתי ספר בארץ ובעולם, הכוונה לעשייה והזדמנויות להצטרף למיזמים ותוכניות ייחודיות מרתקות המבוססות על למידה שיתופית.
 
 
להרחבה על הלמידה השיתופית שבענן החינוכי:
 
 
 
 
​​​​​​
תאריך עדכון: 13/06/2019
 ​
​​​​​​​