היבחנות מתוקשבת


ההשתתפות בתהליכי היבחנות מתוקשבת דורשת כישורים ומיומנויות הנדרשים לתפקוד במאה ה-21 ובאים לבדוק באיזו מידה התלמידים "מוכנים לחיים הבוגרים" – רכשו כלי חשיבה כלליים והבנה באופן המאפשר התמודדות טובה ויעילה עם סביבתם.
 
מיקוד זה דורש שינויים והתאמות בתהליכי הוראה -למידה והקניה של אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית המאפיינת היבחנות מתוקשבת.
 
על התלמידים המשתתפים בבחינה מתוקשבת כלשהי להתמצא בסביבת הבחינה ולתפעל אותה, להכיר את ארגון הדף ואת מערכת הסימנים המוסכמים, לדעת מה כל סימן מייצג ומה תפקידו בבחינה.
 
 

תאריך עדכון: 18/09/2019
 ​
​​​​​​​