הצטיידות בבתי הספר

כדי להפעיל את התכנים ותכניות הלימודים המתוקשבות בצורה יעילה, יש להצטייד באמצעי הקצה המתאימים. לפניכם כל הנדרש לדעת על הסטנדרטים להצטיידות ולתשתיות.  
​​​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 30/12/2019
 ​
​​​​​​​