תחזוקת מחשבים במוסדות חינוך


לפניכם המידע הדרוש תלחזוקת מחשבים במוסדות החינוך – תיאור תפקיד הטכנאי בבתי הספר, מכרז התחזוקה, חוברת הנחיות לבית הספרלפי אזורים הסרים בנושא סלי התקצוב בבתי הספר ושאלות ותשובות נפוצות.

תחזוקת מחשבים במוסדות חינוך על פי מכרז התחזוקה החדש​
​​​​​​​​
תאריך עדכון: 28/02/2019
 ​
​​​​​​​