חוזר מנכ"ל 3.6-12 שימוש תלמידים באמצעי קצה לצורכי למידה

חוזר זה עוסק בהסדרת השימוש של מורים ותלמידים באמצעי קצה כגון מחשבים ניידים ונייחים, מחשבי לוח (טאבלט) וכד' בתהליכי הוראה, למידה והערכה (הל"ה). אמצעי הקצה מזמנים תהליכי הל"ה משמעותיים וחדשניים בסביבות טכנולוגיות עתירות ידע המתקיימים בכיתה ומחוצה לה ומסייעים בהקניית אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית בקרב מורים ותלמידים.​


בחוזר זה ניתן למצוא הנחיות בנושאים הבאים:
  • שמירה על העיקרון של שוויון ההזדמנויות והבטחת הזמינות השווה של אמצעי הקצה לכל התלמידים בכיתות המשתתפות בתכנית לפני תחילת הפעילות.
  • שמירה על איזון בין למידה מתוקשבת ובין שימוש בחומרי למידה פיזיים, על פי שיקול דעת מקצועי של צוות בית הספר ועל פי ההנחיות בחוזר זה.
  • הסדרת הלמידה באמצעות ספרים דיגיטליים בבתי ספר המשתתפים בתכנית להשאלת ספרי לימוד.
  • תשלומי ההורים: יידוע ההורים במידע הרלוונטי, ובכלל זה התשלומים הכרוכים בהצטרפות לתכנית.
  • דגמי הפעלה של מרחבי הוראה ולמידה מתוקשבים בשילוב אמצעי קצה.
  • המלצות לשימוש מיטבי ובטוח במכשירי קצה אישיים.
  • מידע אודות אמצעי קצה ותשתיות נדרשות.

פירוט ההנחיות בחוזר ניתן למצוא בקישור זה

אם נתקלתם בקושי ליישום חלק מההנחיות תוכלו לפנות לבעלי תפקידים במחוזות, בהתאם לשיוך המחוזי, כפי שמפורט בקישור זה

​​
תאריך עדכון: 30/03/2017
 ​
​​​​​​​