אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית בהיבחנות מתוקשבת

ההשתתפות בתהליכי היבחנות מתוקשבת דורשת כישורים ומיומנויות הנדרשים לתפקוד במאה ה-21
ובאים לבדוק באיזו מידה התלמידים "מוכנים לחיים הבוגרים" – רכשו כלי חשיבה כלליים והבנה באופן המאפשר התמודדות טובה ויעילה עם סביבתם.
מיקוד זה דורש שינויים והתאמות בתהליכי הוראה -למידה והקניה של אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית המאפיינת היבחנות מתוקשבת

על התלמידים המשתתפים בבחינה מתוקשבת כלשהי להתמצא בסביבת הבחינה ולתפעל אותה, להכיר את ארגון הדף ואת מערכת הסימנים המוסכמים, לדעת מה כל סימן מייצג ומה תפקידו בבחינה.

בחינה מתוקשבת מזמנת מגוון ייצוגי תוכן: תמונות, הנפשות (אנימציות), סימולציות, סרטונים, גרפים, דיאגרמות ועוד. על התלמידים להתמודד עם מידע הניתן באופני ייצוג שונים: להבין מהו המידע שאותו ניתן להפיק מהייצוג, ואם הייצוג אינטראקטיבי – על התלמיד להבין מה השינוי שנעשה במידע בעקבות האינטראקציה. הפקת מידע והסקת מסקנות ממקורות מידע מגוונים הינן מיומנויות חשובות המהוות אתגר ללומד.

רכישת מיומנויות אלה ומיומנויות נוספות מצריכה התנסות רבה ככל האפשר במגוון סביבות ואפשרויות. אגף טכנולוגיות מידע בשיתוף אגפי הגיל והמזכירות הפדגוגית פיתחו אוסף רחב של משימות אורייניות מתוקשבות. המשימות שפותחו אורגנו בסביבת למידה דיגיטלית ייעודית, ובה הן מונגשות באמצעות מעטפת דיגיטלית המאפשרת מעקב אחר מידת השימוש, ובהמשך תאפשר גם מעקב אחרי הישגי התלמידים ומתן משוב לתיקון ושיפור רכישת המיומנויות.


     *הכניסה לאתר היא באמצעות שימוש במערכת הזדהות אחידה​​


 

ההשתתפות בתהליכי היבחנות מתוקשבת דורשת כישורים ומיומנויות הנדרשים לתפקוד במאה ה-21
ובאים לבדוק באיזו מידה התלמידים "מוכנים לחיים הבוגרים" – רכשו כלי חשיבה כלליים והבנה באופן המאפשר התמודדות טובה ויעילה עם סביבתם. מיקוד זה דורש שינויים והתאמות בתהליכי הוראה, למידה והקניה של אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית המאפיינת היבחנות מתוקשבת.

על התלמידים המשתתפים בבחינה מתוקשבת כלשהי להתמצא בסביבת הבחינה ולתפעל אותה, להכיר את ארגון הדף ואת מערכת הסימנים המוסכמים, לדעת מה כל סימן מייצג ומה תפקידו בבחינה.

בחינה מתוקשבת מזמנת מגוון ייצוגי תוכן: תמונות, הנפשות (אנימציות), סימולציות, סרטונים, גרפים, דיאגרמות ועוד. על התלמידים להתמודד עם מידע הניתן באופני ייצוג שונים: להבין מהו המידע שאותו ניתן להפיק מהייצוג, ואם הייצוג אינטראקטיבי – על התלמיד להבין מה השינוי שנעשה במידע בעקבות האינטראקציה. הפקת מידע והסקת מסקנות ממקורות מידע מגוונים מהוות אתגר ללומד.

רכישת מיומנויות אלה ומיומנויות נוספות מצריכה התנסות רבה ככל האפשר במגוון סביבות ואפשרויות. אגף טכנולוגיות מידע בשיתוף אגפי הגיל והמזכירות הפדגוגית פיתחו אוסף רחב של משימות אורייניות מתוקשבות. המשימות שפותחו אורגנו בסביבת למידה דיגיטלית ייעודית, ובה הן מונגשות באמצעות מעטפת דיגיטלית המאפשרת מעקב אחר מידת השימוש, ובהמשך תאפשר גם מעקב אחרי הישגי התלמידים ומתן משוב לתיקון ושיפור רכישת המיומנויות. 
​​​​​
תאריך עדכון: 16/07/2018
 ​
​​​​​​​