יתרונות יישום דגם למידה מתקדם בבית הספר


עיקרי היתרונות מאורגנים במצגת, וההרחבה על כל יתרון מובאת להלן. 


​הלמידה מתמשכת ומותאמת אישית 

בדגם זה לכל לומד סביבת למידה אישית מותאמת במכשיר האישי, הכוללת את ספרי הלימוד והמחברות הקלסיים במתכונת דיגיטלית. שינוי זה מאפשר לתלמיד להיות פעיל בלמידה, לקיים למידה שיתופית עם עמיתים בבית הספר וגם מעבר לגבולותיו. בדרך זו הופכת הלמידה לחלק בלתי נפרד משגרת חיי הלומד לאורך היממה, והוא צפוי להמשיך ולהתמיד בה לצד הפעילויות הנוספות. האישיות והחברתיות. 


הלמידה דינמית ורלוונטית לחיי הלומד

דגם למידה BYOD מתאים את המציאות החינוכית לעידן הדיגיטלי. בדגם זה הלמידה מתעדכנת ומתאימה למציאות חיי הלומד. זו גישה רלוונטית לתלמידי העשור השני של המאה ה-21 שלפיה הלומד מתפתח ומתעדכן בזמן אמת בכלים ומיומנויות שיסייעו לו בחייו המקצועיים, האישיים והבין-אישיים. כך הוא עשוי להתמודד בצורה טובה יותר עם המציאות המשתנה ואתגריה.


הלמידה מגוונת ושיתופית

תהליכי הוראה-למידה בבית הספר מאופיינים בפרקטיקות חדשות שהאמצעים הטכנולוגיים האישיים מאפשרים, לדוגמה: שיח פנים אל פנים המשולב בחיפוש מידע במכשיר האישי, עבודה שיתופית של לומדים המתחילה בכיתה וממשיכה לאחר שעות הלימודים. המכשיר האישי מעצים את נגישות הלומד מצד אחד למידע מוסדר (כגון ספרים דיגיטליים ומאגרי לימוד ברשת), ומצד אחר למידע ברשת שהתלמיד מגיע אליו בכוחות עצמו וביוזמתו. עצמאות זו מאפשרת למורה להנחות ולסייע ללומד היחיד ולקבוצת עמיתים, כמו כן היא מקדמת פרקטיקות מגוונות של למידת חקר.

הלמידה יצירתית וגמישה

סביבות למידה טכנולוגיות אישיות מאפשרות למורה גמישות ויצירתיות בהתאמה של תהליכי הוראה ללומדים שונים, לדוגמה: לומדים בעלי צרכים מיוחדים, לומדים שעשויים להיתרם משילוב ייצוגים חזותיים בלימוד טקסט, לומדים הזקוקים להקראה קולית או לומדים המתבטאים ויוצרים בדרכים מגוונות ואישיות. שימוש במכשירים האישיים בבתי ספר יגביר את מעורבות הלומדים בלמידה ויקדם פרקטיקות למידה-הוראה חדשניות, לדוגמה: אפשרויות שיתוף מגוונות, ריבוי מדיות ואמצעי המחשה, הזדמנות להפיק (תוך כדי שימוש באמצעי הקלטה המצויים במכשירים) ולהציג תוצרים (כגון סרטים, פוסטרים, בלוגים). גיוון המכשירים האישיים בכיתה עשוי לקדם יצירתיות בהפקה ויצירת ידע, לעודד חשיבה שיתופית ולתרום למיצוי יכולות מגוונות של לומדים שלא השתתפו באופן פעיל בלמידה בעבר.


הלמידה נתמכת על ידי "ענן חינוכי"

משרד החינוך מקדם שירותי חינוך בסביבות עבודה מתקדמות ב"ענן חינוכי" שיאפשר לבית הספר, למורים ולתלמידים לארגן את הלמידה ולקבל מידע חינוכי זמין ואמין מכל מקום ובכל זמן. שירותים אלה מרוכזים במקום אחד ומתאפיינים בזמינות של תוכן וגמישות בתמיכה בפדגוגיות המגוונות של בית הספר. שירותים אלה נגישים מכל אמצעי קצה שנמצא בידי הלומדים והמורים של בית הספר.


הלמידה נמצאת באחריות התלמיד

לומד המקבל עידוד להפעיל את היצירתיות שלו וניסיונו הפרקטי בשימוש במכשיר האישי לקידום למידתו, יפתח מעורבות גדולה בתהליך הלמידה, יגלה מוטיבציה להשתתף בפעילויות למידה מגוונות ויגבש תפיסת למידה כחלק מתהליך ההתפתחות האישי שלו. 


סביבת הלמידה הדיגיטלית נמצאת באחריות התלמיד

המכשיר האישי, המצוי באחריותו של כל תלמיד, מאפשר לו לארגן באופן בוגר ואחראי סביבה לימודית-דיגיטלית המותאמת לצרכיו, לדוגמה: שולחן עבודה מותאם במכשיר האישי, תכנים הרלוונטיים לו ומאוחסנים במכשיר, יישומים (אפליקציות) חינוכיים ועוד. פרקטיקות הוראה-למידה חדשניות של המורה בכיתה ינצלו את סביבות הלמידה הללו לקידום מטרות ערכיות ואקדמיות. בו-בזמן המורה יעסוק באופן ממוקד בפיתוח מודעות עמוקה לתרבות התנהלות בקהילת הלומדים הכיתתית ולסכנות הטמונות בהתנהלות במרחבים ציבוריים ברשת. 


תוכן למידה עשיר, מתעדכן וכדאי כלכלית

תוכן הלמידה מתעדכן תמידית והוא עשיר בצורות הצגתו - סטטית, דינמית, מילולית או מרחבית-חזותית. התוכן מורכב הן ממידע חיצוני ללומד (בדוק ומאושר) והן מידע שהפיקו הלומדים ושיתפו בקהילתם. בנוסף, מצטמצם באופן משמעותי משקל תיק התלמיד שנישא על גבו לבית הספר.

 
​​​​​​
תאריך עדכון: 17/08/2016
 ​
​​​​​​​