קול קורא לתקצוב בתי ספר המשלבים אמצעי קצה בשנה"ל תשע"ז

 
משרד החינוך מבקש לתקצב חבילת תמיכה אשר תאפשר לבתי ספר בדגם המתקדם, כמו גם לבתי ספר נוספים אשר אינם בתכנית התקשוב ואשר משלבים שימוש באמצעי קצה לתלמידים בהוראה, סל תמיכה, העמקה ותגבור תהליכי ההוראה באמצעות אמצעי קצה אלו. 
 
 
 התכנית לתקצוב בתי ספר המשלבים אמצעי קצה​ נועדה לשפר את רמת התפקוד של בתי הספר אשר בהם משלבים התלמידים אמצעי קצה (מחשבים ניידים מכל סוג כולל טאבלטים) במהלך הלימודים, כך שיוכלו לפעול ולהפעיל את התכנים ותכניות הלימודים המתוקשבים באמצעות אמצעי הקצה שבידי התלמידים בצורה יעילה, מאתגרת ואפקטיבית יותר.  

דגש מיוחד יינתן להשלמות ועדכון תשתיות תקשורת ורמת תקשורת האינטרנט המהיר של בתי ספר אלו, כמו גם השלמות ציוד, חידוש ורענון ציוד מחשבים עם העדפה ודגש על מחשבים ניידים למורים, מקרנים בכיתות, אמצעי קצה, אם נדרשים, וכן תגבור אמצעי הוראה מתוקשבים מסוגים שונים, והכול על פי צורכי בית הספר.


אוכלוסיות היעד: 

בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים וחטיבות עליונות, במוסדות חינוך רשמיים ומוכרים שאינם רשמיים (לרבות שתי רשתות החינוך החרדיות), אשר משלבים אמצעי קצה לתלמידים.


שלבי ביצוע:

  1. קול קורא - קול קורא 6690​ - נסגר

  2. מילוי שאלון - שלב שאלון המנהל - נסגר

  3. השלמת מסמכים - השלמת מסמכים במערכת המרכבה נסגר​

  4. מכתבים למנהלי בתי הספר והבעלויות/רשויות על אישור הצטרפותם - נשלחו

  5. השלב הנוכחי - מימוש ההקצבות להצטיידות. ראו המסמכים המצורפים:


​​תמיכה והדרכה: ​

להבהרות ניתן לפנות:

הבהרות בנושא הגשות של רשויות / בעלויות במרכב"ה:
שיראל שרבף: 5603811/0 - 02, shirelsh@education.gov.il
ליאור בראשי / דוד חתמוף: 5602914/5 - 02 

הבהרות בנושא השאלון האינטרנטי למנהלים:
עידן עזאני: 7762943 - 03, idana@taldor.co.il​

לעזרה ותמיכה בכל הנוגע למימוש ההקצבות להצטיידות, ניתן ליצור קשר עם מנחם אהרונוב ממוקד הבקרה בטלפון 03-7762935, דוא"ל menchama@taldor.co.il​​
​​​​​​​​​​​לשאלות ובירורים בנושא ההקצבות יש לפנות לתמר צימרינג tamarcim@education.gov.il​ טל' 02-5603811/0. 
יש לציין: מס' קול קורא – מס' פניה במרכבה – סמל מוסד – שם מוסד - את הבירור / השאלה הנדרשת. 
להנחיות פדגוגיות יש לפנות למפקחי/ממוני התקשוב המחוזיים.​​
 


המסמכים הרלוונטיים:

​​​​​​​​
תאריך עדכון: 01/10/2017
 ​
​​​​​​​