קריאה וכתיבה בסביבה הדיגיטלית

קריאה של מידע (Hyper reading) ויצירה של היצגי מידע בסביבה הדיגיטלית (Hyper writing) דורשת מהקורא להפעיל יכולות ומיומנויות חדשות בנוסף לאלו שנדרשו ממנו בטכנולוגיה המודפסת על נייר. בר האוריין משתמש במכשירים דיגיטליים ובמגוון יישומים ייעודיים לקריאה וליצירת טקסט, מנווט בטקסט דיגיטלי מקושר, יוצר טקסט רב-מדיה בכלים דיגיטליים מתאימים, ממיר ייצוגים שונים של טקסט לייצוג רצוי, מנהל גרסאות של הטקסט הדיגיטלי, מתאים את צורת הכתיבה לנמענים השונים ולבמות פרסום דיגיטלי. 


מיומנויות נפוצות לתלמידים צעירים בעולם- הקלדה "עיוורת" נלמדת כמקצוע חובה בבתי-ספר רבים כהכנה לעתידי.


תאריך עדכון: 08/07/2018
 ​
​​​​​​​