ציר מארגן למידה מבוססת משחק דיגיטלי

המשחקים הם סביבות למידה טבעיות המאפשרות לקיחת סיכונים בלי להיפגע, טיפול בבעיות מורכבות וקיום מרחב בטוח לניסוי וטעייה (2005 Gee), לכן משחקים חינוכיים יכולים לספק סביבה מצוינת להתנסות במיומנויות של פתרון בעיות, למידת חקר ולמידת גילוי שבהן התלמידים שותפים פעילים בתהליך הלמידה. זאת בנוסף להיבטים של גיוון, הנאה, למידה שיתופית ועבודת צוות שמשולבים במשחק באופן טבעי. למשחקים בסביבה דיגיטלית נמצאה השפעה על מוטיבציה, מעורבות ולמידה. המשחק ניתן לשילוב בהוראה כפתיח, כאמצעי להעמקה, ככלי להערכה או כדרך לסיכום נושא.לפניכם כמה מקורות הסוקרים מודלים שונים לשילוב משחקים ומשחוק בהוראה: 


 משחקי מחשב בלמידה: תמונת מצב 2017 – מאת עמי סלנט (בלוג)

 משחוק בהוראה – אפרת מעטוף  מאמר בעברית - למידת מדעים כחוויה במשחקים דיגיטליים חינוכיים (2013), קריאת ביניים                 21, עמ' 53-61 
תאריך עדכון: 15/08/2018
 ​
​​​​​​​