למידה ניידת במכשירי קצה אישיים

למידה ניידת (Mobile Learning, M-learning) היא למידה המתבצעת באמצעות מכשירים ניידים חכמים (אמצעי קצה אישיים), כגון סמרטפון, טאבלט ומחשב נייד. למידה מסוג זה היא אישית, אינטראקטיבית ומזמנת התנסויות חווייתיות, מעניינות ומשמעותיות. מובא בפניכם מידע על אודות האפשרויות הגלומות בלמידה ניידת על מנת לתרום להעמקת יישומה בכיתות שבהן משתמשים התלמידים במכשיר אישי לצורכי למידה.​​


 
 


​המכשירים הניידים החכמים מאפשרים למידה בכל זמן ובכל מקום - חזון אשר לא ניתן היה להגשימו בתקופה שקדמה לעידן הדיגיטלי. "העולם הוא הכיתה שלך" מבטא את המגמה של השנים האחרונות, אשר במסגרתה מהווה השימוש במכשירים אישיים צמודי גוף, שמרביתם מחוברים לרשת,  חלק משמעותי מתהליך ההוראה-למידה. בדרך זו כוללת חוויית הלמידה ממדים נוספים, קוגניטיביים ורגשיים, ומתאפשרת יצירה עצמאית ושיתופית. 
שיטת לימוד זו הולכת ותופסת מקום מרכזי בחינוך העדכני של העשור השני במאה ה-21.
 
בסקירה זו מוצג מידע עכשווי (אמצע עשור שני של המאה ה-21) על אודות האפשרויות הגלומות בלמידה ניידת על מנת לתרום להעמקת יישומה בכיתות שבהן משתמשים התלמידים במכשיר אישי לצורכי למידה בכמה נושאים:

 
​​
תאריך עדכון: 06/12/2015
 ​
​​​​​​​