מעגלי תמיכה והטמעה

 


 
 ​

שלושת המעגלים ליישום תכניות ופעולות של תכנית התקשוב: 


מעגל ראשון - הענן החינוכי
פורטל המרכז את כלל השירותים והתכנים הדרושים לקיום תרבות אירגונית ופדגוגית מתוקשבת בבתי ספר. 

 • הענן החינוכי מספק תכנים, מידע ו​​שירותים הנד​רשים לקיום תהליכי הוראה, למידה והערכה מתוקשבים מיטביים. 
 • מידע פורמלי בתחום הלמידה המתוקשבת בבית הספר: מסמכים, הנחיות, פרסום קולות  קוראים, פיתוח מקצועי, תכניות להפעלה בבתי ספר וכד'.
 • מידע פדגוגי בתחום ההוראה - למידה המתוקשבת תוך התאמה לדגמי ההפעלה השונים -מודלים ללמידה שיתופית, מידע תיאורטי וכד'.
 • מידע תפעולי- ​​מדריכים מקוונים למשתמש לשם ייעול תהליכי הפצת המידע והטמעתו 
 • מתן שרותי למידה מרחוק בשגרה ובחירום המאפשרים למידה ללא מגבלת זמן ומקום.
מעגל שני - מוקדי תמיכה טלפוניים
המנהלת מספקת שני מוקדים מרכזיים במענה טלפוני לתמיכה תפעולית וטכנית. 


 • מוקד סיסמאות-  הגישה ש​ל משתמשי מערכת החינוך לסביבות העבודה הדיגיטליות מתבצעת בה​זדהות אחידה אישית באמצעות פרטי זיהוי וסיסמה שהופקו על ידי משרד החינוך. תמיכה בהפקת בסיסמאות ניתנת על ידי משרד החינוך באמצעות מוקד הסיסמאות, מזכירות בית הספר והשירותים העצמיים להפקת סיסמה. 
 • פנייה למוקד סיסמאות של משרד החינוך בטלפון ​ *6552.​
 • מוקד תמיכה - פנייה למוקד המינהלת בטלפון 03-6906600 - מידע כללי ותמיכה בתפעול  מגוון המערכות העומדות לשרות בתי הספר, עובדי ההוראה ותלמידים. וכן הגדרת תמיכה ייעודית בהתאם לכל תכנית ומיזם שהמשרד מטמיע ומפעיל.​

 • מוקד לאיסוף מידע – המנהלת מפעילה מול המטה מוקד לאיסוף מידע מהשטח בהתאם לצרכים על פי לוחות הזמנים של הפעלת תכניות המשרד.
  המטה הארצי מתדרך את מוקדי המנהלת בהתאם לצרכי התמיכה על פי האירועים והתכניות בלוח השנה. מעגל שלישי - מערך תמיכה טכנו-פדגוגית
מערך זה כולל את: מדריכי האשכול, מפקחי/ממונה התקשוב המחוזיים ורפנרטים במטה הארצי הנותנים תמיכה טכנו-פדגוגית בהתאם לצרכי השטח.


המעגל הפדגוגי נתמך במערך הפיתוח המקצועי שמטרתו להכשיר את מגוון בעלי התפקידים העוסקים בתחום התקשוב ובמערך בעלי התפקידים המקדמים כל אחת מהתכניות של תכנית התקשוב.​​​​​​​ להרחבה על בעלי תפקידים


פיתוח מקצועי מלווה את מערך התמיכה הטכנו-פדגוגי
משרד החינוך מזמן ובעלי תפקידים ולמורים שבתכנית התקשוב הלאומית מסגרות מגוונות להתפתחות מקצועית הכוללות סיוע, תמיכה והדרכה לצורך התאמת מערכת החינוך למאה ה-21. עשרות מתווים וקורסים מוצעים לבעלי תפקידים: מנהלים, מדריכים, רכזים, מורים מתחומי דעת שונים בערוצי הכשרה מגוונים-בדגם של קורס מקוון, פנים מול פנים, בלמידה עצמית או משולבת. ערוצים נוספים הם קהילות ידע וקהילות מעשה ברשתות חברתיות המיועדות לתמיכה ולהפריה הדדית בין מורים ובעלי עניין ומפגשי מומחים ברשת.

​​​
תאריך עדכון: 25/06/2019
 ​
​​​​​​​