מבוא למסגרת המושגית אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית

"אוריינות דיגיטלית" כוללת מיומנויות, ידע ותהליכי חשיבה המיועדים ליצירת תקשורת, ללמידה ולעבודה במרחב הדיגיטלי. ל"אוריינות דיגיטלית" חמישה ממדים: פעולה, משמעות, תקשורת, חשיבה וזהות. 

המדיה הדיגיטלית כבר שינתה, מקצה לקצה, את חיי היום-יום של כל אדם בעידן זה. קשה לחשוב היום על פעולות של קריאה, כתיבה (יצירה) ותקשורת ללא תיווך של מדיה דיגיטלית. 
המדיה הדיגיטלית לא שינתה רק את הפעולות, אלא חוללה שינויים גדולים גם בתהליכי החשיבה, באופן שבו אנו מגדירים השתייכות (לדוגמה – המושג "חברים" ברשת חברתית), ובדרכי הלמידה והקיום החדשות שמאפשר המרחב הדיגיטלי. ​

תאריך עדכון: 08/07/2018
 ​
​​​​​​​