מאפייני מרחב מלווה מקצוע

כל מורה יכול לארגן את תוכני הלמידה באתר מלווה מקצוע. אתר זה יכול להופיע בפורטל בית ספרי, בסביבות הענן של ,Google הענן של Microsoft Office 365, בסביבות Moodle בית ספרי או ב Moodle-של משרד החינוך.

לאתר מלווה מקצוע שבנו המורים בתחום הדעת כמה מאפיינים:

   1. המורים מקימים את האתר ומנהלים אותו, לדוגמה: מעדכנים תכנים, עוקבים אחר כניסות                   התלמידים.

   2. התכנים באתר מאורגנים באופן לוגי, לדוגמה: באמצעות יצירת עץ נושאים או הצגת תכנים                   רלוונטיים במועד המתאים לשלב הלמידה.

   3. האתר מותאם לגיל התלמידים ולמאפייניהם הספציפיים.

   4. האתר כולל קישורים למדיה, לדוגמה: ספר דיגיטלי, משחק, יישום, מאגר סרטונים וכדומה.

   5. האתר מעוצב על פי עקרונות עיצוב מיטבי למסך. (להנחיות לעיצוב מידע למסך לחצו כאן​)

   6. האתר מיישם את כללי הנגישות, לדוגמה: גודל גופן, גופן כהה על רקע בהיר וכדומה.

   7. האתר שומר על חוקי זכויות יוצרים.

   8. המורים שבנו את האתר שומרים על פרטיות המידע האישי של תלמידיהם בהתאם להנחיות. 
      ​

מאפיינים אלה הם בסיס למחוון המעריך את מרחב מלווה מקצוע שבנו המורים. 

הערכת מרחב דיגיטלי זה היא באחריות רכזי התקשוב בבתי הספר האמונים על קידום שילוב התקשוב בהוראה באופן מיטבי.

כל המורים המעוניינים ללמוד כיצד לבנות אתרי מקצוע מיטביים מוזמנים ללמוד מהוובינרים הבאים:


​​​​​
תאריך עדכון: 15/10/2018
 ​
​​​​​​​