מחוז ירושלים


מחוז ירושלים הוא המחוז המקיף והחובק את העיר. במחוז 21 רשויות שונות: מועצות מקומיות, מועצות אזוריות גדולות ומועצות קטנות, וכמובן גם ערים. הפריסה של המחוז רחבה מאוד מבחינת המרחקים, אך המחוז קטן מבחינת כמות בתי הספר.
אוכלוסיית המחוז מגוונת – בתי ספר רבים מהחינוך הממלכתי דתי ואחרים (מעט פחות) מהממלכתי .
מההיבט התקשובי – צוות ההדרכה וצוות הרכזים במחוז מכיל אנשים איכותיים מאוד בעלי מניפת עשייה וידע רחב ועשיר, והיופי הגדול של הקבוצה האיכותית והמופלאה הזו – צניעות וסיוע הדדי ללא תחרות. הווטסאפ המקצועי חברתי של הרכזים והמדריכים פעיל מאוד ומסייע לכל אחד ואחת הפונים בשאלה, בבעיה. הרכזים אוהבים מאוד להיפגש ולעדכן זה את זה בחומרים, בעצות, בהתנסויות.

מפקח התקשוב: ענת סגל

מגזרים: יהודי וערבי

הערה – מעל 50% מבתי הספר במחוז ירושלים הם בתי ספר של חמ"ד


ייחוד/אני מאמין: 


פרוייקטים נבחרים אנו מפעילים במחוז מודל שונה של הדרכה – הניסיון שלנו להמשיך לתת מענה וללוות את העשייה בבתי הספר וליהנות ממנה ומפירותיה. כל בתי הספר יקבלו  הדרכה אזורית קבוצתית, ואנו ננסה לבנות מודל קהילתי מתוך רצון להעצים את בתי הספר השותפים בקהילה. מובן שבתי הספר שבמודל ההדרכה יוכלו להצטרף גם למודל האזורי ונשמח לשיתופם ולתרומתם לקהילה. על מנת שנוכל להרוויח מהמודל הקהילתי, חשוב מאוד שיהיו לנו שותפים רבים ושכל אחד מהשותפים יתרום את חלקו, את ידיעותיו ואת העשייה המבורכת בבית ספרו. במסגרת המודל ננסה לדבר בשפת ההצלחות, לדון וללמוד ונשאף לפיתוח תהליכי שיח ולמידה מהצלחות.

בנימה אופטימית – פעמים רבות בעבר שאלו הרכזים מדוע לא לוקחים אותם וחושפים אותם לעשייה בבתי ספר אחרים. הקשיים השנה מחברים אותנו אל הרצון הישן ודוחפים אותנו קהילה מקצועית לומדת בבית הספר 1 לנסות ולאפשר עשייה מסוג זה מתוך רצון להפוך את הקושי למנוף. שיתוף הפעולה יאפשר לנו להעצים את העשייה מתוך תקווה להגיע למקומות חדשים ומשמעותיים, בבחינת: "אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים!" (ד"ר סוס)

מודל ההפעלה
  • ערכנו חלוקה של בתי הספר היסודיים במחוז על פי קרבה אזורית, ככל שניתן (להוציא חטיבות הביניים).
  • בתי הספר המשתייכים לקהילה / אזור ההדרכה ייפגשו מדי חודש.
  • מקום המפגש – בבתי הספר, וכל מפגש יהיה בבית ספר אחר.
  • בית הספר המארח יכין את המפגש כולו עם המדריכים במהלך החודש הקודם למפגש.
  • מטרת האירוח בבתי הספר – מפגש למידה המציג בפני השותפים עשייה בית ספרית ללמידה ולהשראה תוך כדי קיום שיח ענייני ללמידה מהצלחות בית הספר המארח בד בבד עם תובנות מעשירות עבור בית הספר המארח.


סרטון מייצג


סרטוני תקציר משחקי הגמר בקטגוריות השונות לבחירת חביב התלמידים במקביל לדירוג והפרסים שהוענקו על ידי שיפוט מקצועי:

אתרדוא"ל: 

בשלב זה אין לנו דוא"ל ארגוני. כמו כן אין לנו Google מחוזי או ענן 365. נערכים להפעלה לקראת שנת הלימודים הבאה. 

טלפון: 

הישן (עדיין פעיל לתקופת ביניים) – 02-6763430;    

החדש – 073-3934285

​​​​​​
תאריך עדכון: 23/06/2019
 ​
​​​​​​​