מחוז מרכז


מחוז מרכז הוא מיקרו-קוסמוס של החברה הישראלית, מחדרה (פאתי חדרה) עד גדרה – 56 רשויות מקומיות, 620 מוסדות חינוך על כל הרצף החינוכי.

מפקחת התקשוב: אורית טאטי​

מגזרים: יהודי (ממלכתי וממלכתי דתי), ערבי 


ייחוד / אני מאמין 

שילוב התקשוב במערכת החינוך הוא בבחינת מנוף לשינוי הן של התרבות הארגונית הבית ספרית והן של הפדגוגיה. במאה שבה אנו חיים סביבת הלמידה חייבת לשקף את העולם הטכנולוגי, ולכן עולה חשיבותה של הסביבה המתוקשבת בתהליכי הוראה-למידה הפורצים את גבולות הכיתה במרחב ובזמן. מהפכת המידע מחייבת את מערכת החינוך להתעדכן, לבחון ולגבש אסטרטגיות של שילוב אוריינות התקשוב והמידע בתהליך החינוכי כדי לצייד את הלומדים בכישורים ובכלים, שבאמצעותם יוכלו לתפקד בעולם העשיר במידע ובטכנולוגיה.

הקו המוביל את ההוראה והלמידה הוא הנחלת מיומנויות המאה ה-21, הכוללות שימוש בטכנולוגית מידע ותקשורת, להקניית עיקר המאפיינים של בוגרי החינוך החדשים תוך כדי חשיפתם לאתגרים לימודיים אישיים וקבוצתיים הדורשים יוזמה, סקרנות וחקר, ומעורבות אישית וערכית. כל זאת באמצעות הנגישות למידע ואינטראקציה בין-אישית. מטרתה של התוכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 היא להוביל לקיומה של פדגוגיה איכותית בסביבה חדשנית בבתי הספר תוך כדי הטמעה של טכנולוגיית המידע ICT.

בתחום הפיתוח מקצועי – פעילות להכשרה משותפת של מורי מורים; בתחומי הליבה – חינוך לשוני, מדעים, אנגלית ומתמטיקה – פעילות להתאמת תהליכי הל"ה למאה ה-21, פיתוח עתודת המנחים המחוזית בתקשוב – מורים מובילים בחממה, השתלמויות למורים בתחום אוריינות המאה ה-21 במרכזי פסג"ה ברחבי המחוז ושילוב יחידה בנושא אתיקה ואינטרנט בטוח בכל תוכניות הפיתוח המקצועי בתחום התקשוב; אתיקה ואינטרנט בטוח – בכלל בתי הספר במחוז חינוך לשימוש אתי ברשת האינטרנט לאורך השנה ובמיוחד במסגרת שבוע האינטרנט הבטוח.

אנו רואים חשיבות רבה בדיאלוג עם השדה החינוכי, שותפות והעצמת בעלי תפקידים וצוותי החינוך ומזמינים אתכם ליצור קשר עם הצוותים במרכזי ההנחיה לקידום והשבחת הסביבה הלימודית והטמעת אוריינות המאה ה-21 בבתי הספר.


פרוייקטים נבחרים 

סרטון מייצג: התקשוב במרכז


אתרים

דוא"ל: אורית טאטי – oritta@education.gov.il

טלפון: 052-8285342

 ​
תאריך עדכון: 24/06/2019
 ​
​​​​​​​