מידע כללי על תוכנית התקשוב

תוכנית התקשוב הלאומית "התאמת מערכת החינוך למאה ה-21" באה לקדם חדשנות טכנולוגית בבתי הספר בארץ. התוכנית מופעלת ב-1,584 בתי ספר יסודיים, ב-200 חטיבות הביניים, ומשנת הלימודים תשע"ח תופעל ב-121 בתי ספר בחטיבה העליונה.  









בבסיס תוכנית התקשוב עומדות שלוש מטרות מרכזיות והן:

1. הפיכת בתי הספר לארגונים מתוקשבים

2. השבחת תהליכי הוראה, למידה והערכה מתוקשבים

3. פיתוח אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית בקרב לומדים



התוכנית נועדה לקדם פדגוגיה חדשנית בבתי הספר על ידי עידוד המורים לשילוב מושכל של עולמות תוכן, ספרים, כלים וסביבות דיגיטליים בתהליכי הוראה, למידה והערכה ובכך להשביח את התהליכים הפדגוגיים והחינוכיים. התוכנית מפתחת אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית באמצעות מעטפת רחבה ועשירה של תוכניות, מיזמים, פעילויות מתוקשבות ומסגרות למידה חלופיות בגישת הלמידה מרחוק המשוחררת מכבלי זמן ומקום. כמו כן נועדה התכנית לקדם ולהרחיב את היקף השימוש במערכות ניהול מתוקשבות מתקדמות עתירות טכנולוגיה כחלק מביסוס תרבות ארגונית מקוונת והפיכת בית הספר לארגון מתוקשב ברמה גבוהה.

​בכל שנה מפורסמים קולות קוראים לבתי הספר המזמינים את בתי הספר להצטרף לתוכנית התקשוב, לבקש תקציב להצטיידות באמצעי קצה ולהשתלב בתוכניות ייחודיות המשלבות הוראה, למידה והערכה מתוקשבים.
על בתי הספר לעקוב אחר הפרסומים בענן החינוכי ולקבל עדכונים ממפקחי/ממוני התקשוב המחוזיים
התהליך כולל: רישום באמצעות שאלונים, עמידה בקריטריונים המופיעים בקול קורא, הקצאת תקציבים של המשרד, רשויות/בעלויות, תהליך הצטיידות בהתאם לקול קורא ובקרה בשלבים השונים של התהליך.


למידע נוסף:







​​​
תאריך עדכון: 25/06/2019
 ​
​​​​​​​