מודל חדר בריחה

רציונל
משימת חדר בריחה נותנת מענה למשחוק בלמידה. היא מכנסת לתוכה חשיבה מחוץ לקופסה, חשיבה יצירתית ופתרון בעיות שיתופי באריזה חווייתית מאתגרת עם שימוש בידע קיים.   
למידה במודל של חדר בריחה מקדמת כמה מיומנויות מרכזיות: 

●   תקשורת (Communication) 
●   שיתוף פעולה (Collaboration) 
●   חשיבה ביקורתית מסדר גבוה (Critical Thinking)
●   יצירתיות (Creativity)
●   איתור וחיפוש מידע


מתי מתאים להשתמש במודל זה?

מודל חדר בריחה מתאים להצגת נושא חדש, סיכום נושא או הערכה חלופית. 

כיצד להכין את המשימות לחדר הבריחה?

המשימות צריכות לכלול משימות למידה מסוגים שונים בנושא הנבחר. ניתן לשלב גם מטלה סופית. רצוי לשלב משימות למידה שיתופיות עם משימות כיף וגימיק ועם תחומי דעת שונים. יש להקפיד על רמת קושי מתאימה. 


מקורות להרחבה:

חנן יניב – "חדרי מילוט כסביבת למידה – החוליה החסרה" – בלוג חינוך אחר 
הרצאה – מהחדר הזה לא תרצו לברוח​ – כנס מקוון משרד החינוך 


מקורות באנגלית:

עצות לבניית חדר בריחה מיטבי
  1. התבססות על תוכנית הלימודים 
  2. שימוש באמצעים זמינים. יצירתיות! 
  3. גיוון בפתרונות סופיים – יותר מדרך אחת לסיים את המשחק
  4. פלטפורמה זמינה, פשוטה המאפשרת בנייה של משחק מגוון עם אתגרים שונים 
  5. חשיבה ביקורתית ועבודת צוות; חלוקת עבודה שתסייע בזמן, חיפוש ואיתור מידע 
  6. סיפור מסגרת מרתק, עלילה, שחקנים וחוויה; גורם !WOW יצירת תחושת דחיפות ואתגר ורצוי פרס 

תאריך עדכון: 01/08/2018
 ​
​​​​​​​