אוריינות מידע בסביבה הדיגיטלית - לדעת לחקור בעידן התפוצצות המידע

כלים דיגיטליים מגוונים מסייעים ליישום מיטבי של תהליך מידעי הכולל חמישה שלבים: (1) זיהוי הצורך במידע, (2) איתור המידע, (3) הערכת המידע, (4) עיבוד המידע ושילובו בתוצר, (5) והפצת תוצר המידע. בר האוריין משתמש בכלים דיגיטליים ייעודיים עבור כל שלב ומפיץ את תוצר המידע במגוון ערוצי פרסום דיגיטליים. 

מיומנויות משולבות אלה חשובות לפיתוח יכולת ללמידה עצמית, לביקורתיות ולהתמודדות עם פתרון בעיות.תאריך עדכון: 08/07/2018
 ​
​​​​​​​