לוח אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית - יסודי

לוח מיומנויות ליישום אוריינות מידע בסביבה הדיגיטלית
לוח 10: אוריינות מידע בסביבה הדיגיטלית 
הגדרת הצורך במידע, איתור מידע, הערכת מידע, ארגון מידע, עיבוד ומיזוג מידע, הצגתו והפצתו בהתאם לצורך.תגיות לחיפוש פעילויות לפיתוח אוריינות זו בקטלוג החינוכי: 
איסוף מידע, הערכת מידע, ניהול מידע, ניווט, חיפוש, ייצוגי מידע, מקורות מידע, צרכי מידע, מאפייני מידע, סינון תוצאות, עיבוד ומיזוג מידע.


כיתות א-ב (אוריינות מידע בסביבה הדיגיטלית)

זיהוי והבנת הצורך שעבורו יש לחפש מידע. 

הכנה לחיפוש המידע באמצעות ניסוח מילת חיפוש מתאימה.

הגדרת סוג המידע  הרצוי – טקסט, תמונה, סרטון, ניסוח מילה או מחרוזת מילים לחיפוש המידע הרצוי
ייצוגי מידע – הכרת ייצוגי מידע שונים: טקסטואלי, קולי, חזותי.  

עיצוב תוצר ידע – עריכת טקסט בתוך מסמך, שילוב בין טקסט לתמונה/איור עם התייחסות לגודל ועימוד הפריטים במסמך. 

הצגת מידע – הצגת תוצר המשלב טקסט חזותי ו/או מילולי בפני עמיתים.


כיתות ג-ד (אוריינות מידע בסביבה הדיגיטלית)

ניסוח מילות החיפוש המתאימות לצורך.

שאילת שאלה מרכזית אחת או יותר על אודות הנושא המדובר. 

הגדרת סוג המידע הרצוי – זיהוי מושגים בסיסיים ראשוניים וגלויים הנובעים מן השאלות/הנושא. 

ייצוגי מידע – הכרת ייצוגי מידע שונים: טקסטואלי, קולי, חזותי והפקת מידע מייצוגים חזותיים. 

הכרת מקורות מידע מסוגים שונים הקשורים לנושא נבחר. 

חיפוש מידע – איתור מידע במאגר מידע באמצעות סיווגים שונים; ביצוע חיפוש פשוט במנוע חיפוש  
איתור מילה וביטוי בתוך דף  ((Ctrl +F).

איסוף מידע ממקורות בלתי מאורגנים – איסוף נתונים ותיעודם באמצעות שאלון או סקר; פנייה לעזרת מבוגר אם נתקלים במידע המעורר בלומד אי נוחות. 

הערכת מידע – סינון תוצאות החיפוש על פי טקסט, תמונה, סרטון; הכרת משמעות "תוצאות החיפוש" וסינון ראשוני על פי תוצאות החיפוש.

ניהול המידע שנאסף – מיון המידע, ארגונו באופן המקדם משמעות ושמירתו בצורה הנוחה לאחזור.

עיבוד ומיזוג מידע – ניתוח, פירוש ומיפוי מידע קיים, בחירת רכיבי מידע, ארגון המידע מחדש בייצוג מתאים; תיאור גרפי ומילולי של המידע המתגבש; עיבוד מידע מייצוגים חזותיים.

עיצוב תוצר ידע בהתאמה למאפייני המידע, לנושא, למדיום שבו המידע יוצג ולקהל היעד.

הצגת מידע – ביצוע פרזנטציה הכוללת היצגי מידע טקסטואליים, חזותיים ומילוליים.


כיתות ה-ו (אוריינות מידע בסביבה הדיגיטלית)

הגדרת צורכי המידע בעזרת כלים מארגני חשיבה – סיעור מוחות, מפות מושגים.

ניסוח מילות החיפוש המתאימות והכנת רשימה של "מילות חיפוש".

ייצוגי מידע – הבחנה בין ייצוגי מידע שונים, מאפיינים של כל סוג ובחירת ייצוגים בהתאם לנושא, מטרה, תוצר וקהל יעד ועוד;  הכרת מאפיינים של ייצוגי מידע כולל גרפים, תרשימים, מטריצות מורכבות. 

חיפוש מידע – ביצוע חיפוש מתקדם במנוע חיפוש; סינון מידע מסוגים שונים בעזרת "כלי חיפוש".

איסוף מידע ממקורות בלתי מאורגנים – בניית כלי לאיסוף נתונים, כגון שאלון או סקר, איסוף מידע באמצעות הכלי וניתוחו.  

הערכת מידע – זיהוי הבדלים בתוכן בין מקורות מידע שונים, זיהוי מועד הכתיבה והפרסום, זיהוי על פי יוצר המידע ומשמעות כל אלה לאמינות/עדכנות מקור המידע. 

הכרת מבנה כתובת אתר/דף אינטרנט ומשמעותה.

ניהול המידע שנאסף – מיון המידע, ארגונו באופן המקדם משמעות ושמירתו בצורה הנוחה לאחזור בתיקיות במכשיר או בענן (Drive).

עיבוד ומיזוג מידע – יצירת תוצר המבוסס על פרטי מידע עם הבחנה בין מקורות המידע ושילוב כמה סוגי מידע וייצוגי מידע (טקסטים, תמונות, סרטונים, תרשימים, גרפים); שילוב ייצוגים חזותיים מארגנים (לדוגמה – מפת חשיבה).

עיצוב תוצר ידע – בניית  ייצוג חדש או שינוי ייצוג קיים תוך כדי הבנת היתרונות והחסרונות של מערכות ייצוג שונות (גרף, איור, טבלה, מפה, דיאגרמה, ציר זמן ועוד).

הצגת מידע – בחירה מושכלת של תכנים, סוגי מידע וייצוגים המתאימים להצגה/הפצה והתאמתם לצרכים, לקהלי יעד שונים ולמאפייני המדיום והסוגה; הצגת מידע מסוגים שונים באופן בהיר ומשכנע במגוון אופני הצגה במשולב (מילולי, חזותי) בכלי הפצה המתאימים למטרה (מסמך / כרזה / מצגת / דף אינטרנט / סרטון).

​​להורדת המסמך כקובץ PDF לחצו כאן​
​​​
תאריך עדכון: 15/08/2018
 ​
​​​​​​​