אוריינות מידע ומדיה בסביבה דיגיטלית

בכל תחומי הדעת אנו נתקלים בצורך לאתר ולאסוף מידע, להעריך אותו, להשתמש בו בהקשרים שונים ולהציג אותו לאחרים, לכן בחרנו במיומנויות אלה כדוגמה ראשונה לציר מארגן. 

ההיבטים השונים של אוריינות מידע עשויים להידרש בכל אחד משלבי הלמידה. 

הכלים המתוקשבים משמשים להשבחת הלמידה בכל אחד מהשלבים. הייחודיות של הציר המארגן הזה היא בהתייחסות למדיה גם כמשאב ללמידה וגם כערוץ להפצת מידע במאה ה-21 שעל התלמידים שלנו להכיר ולהתמחות בו.


​​
תאריך עדכון: 03/12/2017
 ​
​​​​​​​